Lider na skalę światową w produkcji bezpiecznych i bardzo wydajnych środków do impregnacji,
czyszczenia i pielęgnacji odzieży i sprzętu turystycznego.

 

Badania i rozwój

Badania w laboratorium firmy Nikwax

Radość ze spędzania czasu wolnego i uprawiania sportu podczas deszczowej pogody zależy od możliwości sprzętu osoby, która go używa, jak również od możliwości adaptacji tej osoby do zmieniających się warunków pogodowych. Oto dlaczego koncentrujemy się na sprawdzaniu składu naszych produktów zarówno w laboratorium jak też w warunkach ekstremalnych. Przez zgłębianie naszej wiedzy o możliwościach tkanin i rozwoju naszych rozwiązań tak, by najlepiej wykorzystać nową technologię, wszystkie złe doświadczenia związane z deszczową pogodą przestają być zagrożeniem.

Nasze zaangażowanie w rozwój

Pracując w Nikwax Waterproofing, firmie odpowiedzialnej, jesteśmy zaangażowani i wyzwani do zrównoważonego rozwoju i działania. Dążymy do równowagi poprzez włączanie i równoważenie naszej ekonomicznej, środowiskowej i społecznej odpowiedzialność w aspekcie wszystkich naszych działań. Do ostatnich z naszych nowości produktowych zaliczyć możemy: impregant do odzieży typu Softshell , impregnat przeciw UV, spray'e zawierające impregnaty do tkanin, skóry, nabuku i weluru, oraz opracowania nowych produktów o zwiększonym potencjale działania w obszarach gdzie spotykany jest problem twardej wody.

Znajduje to wsparcie w dopasowaniu struktury firmy do jej strategii i ciągu kluczowych celów determinowanych przez zrównoważony rozwój. Firma Nikwax corocznie reinwestuje 19% swoich obrotów w badania i rozwój produktów.