Environmental Header
Measurement is an essential part of the Nikwax environmental approach. Without it we wouldn't know if our policies were working.

Lider na skalę światową w produkcji bezpiecznych i bardzo wydajnych środków do impregnacji,
czyszczenia i pielęgnacji odzieży i sprzętu turystycznego.

 

Wskaźniki środowiskowe

Dążenie do ciągłej poprawy

Environmental Indicators

Jeżeli zamierzasz zredukować wpływ swojej firmy na środowisko naturalne, podstawowym krokiem będzie jego zmierzenie. Bez pomiarów niemożliwe jest określenie, czy twoje regulaminy działają, a zatem, czy należy kontynuować takie postępowanie czy spróbować czegoś innego. Nikwax ma obecnie takie dane za kilka ostatnich lat. W niektórych dziedzinach wykazują one poprawę, w innych – tylko niewielkie zmiany. Udostępniając te dane na naszej stronie internetowej, otwieramy się na nadzór publiczny i krytykę. Mamy nadzieję, że ta przejrzystość pomoże wszystkim skupić się na firmie i stymulować dalsze innowacje w naszych dążeniach do zredukowania wpływu na środowisko.

Statystyki te pokazują, jak nasze wyniki zmieniają się z upływem czasu. Nie można ich jednak bezpośrednio porównywać z wynikami innych firm, chyba że wykażą one wykorzystanie takiej samej metodologii. Ważne jest również, by uwzględnić potencjalne różnice pomiędzy działalnością tych firm. Na przykład, jeśli chodzi o energię elektryczną, możemy zmierzyć jedynie nasze własne jej zużycie, a nie zużycie naszych dostawców czy usługodawców. Inne firmy mogą zlecać na zewnątrz energochłonne procesy, takie jak produkcję przemysłową, napełnianie czy wydruki.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, najedź myszką nad nagłówek wykresu.

Na temat tego wykresu

 

Ten wykres ilustruje naszą podstawową emisję dwutlenku węgla, wynikającą z wykorzystywania gazu i elektryczności, paliwa do samochodów służbowych i podróży lotniczych pracowników. Nie obejmuje emisji dwutlenku węgla u osób trzecich: dostawców i usługodawców.

Aby coraz więcej naszej energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych, przechodzimy na taryfę „Zielona energia“. Obecnie jednak nie możemy zagwarantować, że 100% kupowanej przez nas energii elektrycznej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, dlatego czasami dokupujemy ją z tradycyjnych źródeł. W efekcie publikujemy dwie statystyki – linia niebieska pokazuje, jaka byłaby nasza emisja CO2, gdybyśmy nie korzystali z taryfy „Zielonej energii“, a zielona linia pokazuje naszą emisję CO2 uwzględniającą obniżkę dzięki wykorzystaniu taryfy „Zielonej energii“, z zastrzeżeniem jednak, że mogą one nie być idealnie dokładne.

Dla potrzeb skompensowania emisji z World Land Trust wykorzystujemy wyższe liczby, pokazane na niebieskiej linii. Ma to na celu zapewnienie, że aby skompensować naszą emisję CO2, finansujemy więcej odnowy i ochrony lasów deszczowych niż jest to konieczne.

Przegląd metodologii

 

Zespół ds. Zarządzania Ochroną Środowiska zbiera z całej firmy dane na temat zużycia gazu, elektryczności, benzyny, gazu napędowego i podróży lotniczych. Następnie korzystają ze standardowych współczynników przeliczeniowych dostarczonych przez DEFRA (brytyjski Wydział ds. Ochrony Środowiska, Żywności i Rolnictwa), aby zamienić te różne źródła energii elektrycznej na ekwiwalent CO2. Wykorzystywane przez nas współczynniki przeliczeniowe można znaleźć na stronie internetowej DEFRA.

Dane te obejmują podstawową emisję CO2 związaną z prowadzeniem własnej działalności. Ważne, aby pamiętać, że dochodzą tu jeszcze emisje związane z dostawcami i usługodawcami, których nie możemy uwzględnić w naszych raportach. Na przykład: odsetek emisji CO2 naszych kurierów jest generowana jako efekt działań na rzecz Nikwax, niedostępne są jednak informacje, jaka to dokładnie wysokość

Jeżeli masz jakieś pytania na temat metodologii wykorzystanej przy tworzeniu tego wykresu, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Zarządzania Ochroną Środowiska w Nikwax..

Na temat tego wykresu

 

Wykres pokazuje, ile gazu i energii elektrycznej zużywamy w biurach i zakładzie produkcyjnym w naszych fabrykach w Wielkiej Brytanii, w odniesieniu do naszej produkcji. Linia niebieska to dane miesięczne, zmieniające się bardzo na przestrzeni roku, w zależności od sezonu. Linia zielona to 12-miesięczna średnia sezonowa, dająca lepsze wyobrażenie o ogólnych trendach. Dążymy do trendu spadkowego, co by oznaczało, że z czasem stajemy się coraz bardziej wydajni.

Jako punktu odniesienia używamy raczej tej statystyki, a nie ogólnego zużycia, ponieważ pozwala nam ona ocenić wydajność zużycia energii elektrycznej niezależnie od wzrostu całej firmy. Zużycie ogólne nie za bardzo przydaje się w ocenie wydajności, gdyż rośnie i spada zależnie od wielkości sprzedaży. Chcemy mieć pewność, że wykorzystujemy energię elektryczną tak wydajnie, jak to tylko możliwe, niezależnie od wielkości sprzedaży.

Statystyki te nie są jednak idealne, a zmiany na przestrzeni czasu mogą być spowodowane czymś innym niż tylko wydajnością. Na przykład: gdybyśmy mieli zlecić na zewnątrz proces napełniania butelek, energia elektryczna potrzebna do funkcjonowania tej linii nie liczyłaby się do zużycia wewnętrznego, a cały proces wyglądałby na bardziej wydajny. Tam, gdzie pojawiają się znaczne różnice na wykresie, staramy się wpisać komentarz wyjaśniający możliwe jego przyczyny, w tym outsourcing.

Nasze zużycie energii elektrycznej ogółem, w tym na transport, stanowi podstawę do obliczenia emitowanego przez nas dwutlenku węgla, który następnie kompensujemy finansując ponowne zalesianie terenów poprzez World Land Trust. Te dane przedstawiono na odrębnym wykresie.

Przegląd metodologii

 

Co miesiąc, we wszystkich naszych fabrykach na terenie Wielkiej Brytanii, odczytywane są liczniki energii elektrycznej i gazu. Pokazane tu zużycie energii elektrycznej to wynik produkcji, ogrzewania budynków, używania komputerów, oświetlenia itp. W chwili publikowania tych danych statystyki nie uwzględniały zużycia energii elektrycznej w naszych biurach w USA czy w Polsce, ale spodziewamy się, że ze względu na ich niewielkie rozmiary, będzie ono niewysokie. Niektóre budynki ujęte w tej statystyce dzielimy z naszą spółką siostrzaną Páramo. Ze statystyki wyłączono budynki wykorzystywane wyłącznie przez pracowników Páramo.

Nasze zespoły produkcyjne co miesiąc zgłaszają liczbę litrów wyprodukowanego gotowego produktu. Obejmuje to wszystkie linie produkcyjne. Następnie dzielimy miesięczne zużycie energii elektrycznej przez litry gotowego produktu, aby wygenerować punkty danych wyświetlone powyżej.

Jeżeli masz jakieś pytania na temat metodologii wykorzystanej przy tworzeniu tego wykresu, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Zarządzania Ochroną Środowiska w Nikwax..

Na temat tego wykresu

 

Ten wykres pokazuje liczbę gramów opakowania na litr produktu dla naszych trzech najlepiej sprzedających się produktów. Przedstawione dane obejmują ponad 60% sprzedanych jednostek, a my pracujemy nad tym, aby w statystyce uwzględniać pozostałe produkty.

Każdy produkt jest dostępny w opakowaniach różnej wielkości i rodzaju, każdy ma też inny wskaźnik opakowania na produkt. Przedstawiona powyżej wartość to średnia, ważona zgodnie z liczbą sprzedanych jednostek danego rodzaju. Dążymy do trendu spadkowego, co by oznaczało, że z czasem stajemy się coraz bardziej wydajni pod względem opakowań.

Stosunek opakowania do produktu możemy zmniejszyć na trzy różne sposoby. Po pierwsze, możemy zastąpić cięższe pojemniczki, takie jak butelki, pojemnikami lżejszymi, np. woreczkami. Po drugie, możemy skupić się na wysiłkach sprzedaży większych pojemników, które są bardziej opłacalne niż małe. I po trzecie, możemy pracować nad tym, aby nasze produkty były bardziej skoncentrowane, tak by klienci więcej razy mogli korzystać z tego samego pojemniczka.

Przegląd metodologii

 

Zespół ds. Zarządzania Ochroną Środowiska w Nikwax przygotowuje te statystyki co roku, łącząc dane o sprzedaży z pomiarami wykonywanymi w ramach kontroli jakości. Najpierw oblicza się stosunek opakowania do produktu dla pojemnika każdej wielkości, dzieląc ciężar pojemnika przez wielkość zawartości. Jeżeli w stosunku do roku podstawowego doszło do zmiany koncentracji produktu, wielkość zawartości jest odpowiednio modyfikowana. Stosunek dla każdej wielkości pojemnika jest następnie mnożona przez odsetek wszystkich litrów sprzedanych w danej wielkości. Wyniki dla wszystkich wielkości są następnie sumowane, aby dały ostateczne statystyki.

Nasze obliczenia przeprowadzamy w ten sposób, ponieważ zależy nam na określeniu najmniej wydajnych rodzajów i wielkości pojemników. Jednakże te same dane liczbowe można by było osiągnąć dzieląc całkowity ciężar wszystkich wykorzystanych opakowań przez całkowitą liczbę sprzedanych litrów.

Jak napisaliśmy wcześniej, statystyka obecnie obejmuje tylko nasze trzy najlepiej sprzedające się produkty. Oznacza to ponad 60% całej sprzedaży, a my pracujemy nad tym, aby uwzględnić też pozostałe produkty.

Jeżeli masz jakieś pytania na temat metodologii wykorzystanej przy tworzeniu tego wykresu, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Zarządzania Ochroną Środowiska w Nikwax..

Na temat tego wykresu

 

Wykres pokazuje, ile wody zużywamy w naszych fabrykach w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do naszej produkcji. Linia niebieska to dane miesięczne, zmieniające się bardzo na przestrzeni roku, w zależności od sezonu. Linia czerwona to 12-miesięczna średnia sezonowa, dająca lepsze wyobrażenie o ogólnych trendach. Dążymy do trendu spadkowego, co by oznaczało, że z czasem stajemy się coraz bardziej wydajni.

Jako punktu odniesienia używamy raczej tej statystyki, a nie ogólnego zużycia, ponieważ pozwala nam ona ocenić wydajność zużycia wody niezależnie od wzrostu całej firmy. Zużycie ogólne nie za bardzo przydaje się w ocenie wydajności, gdyż rośnie i spada zależnie od wielkości sprzedaży. Chcemy mieć pewność, że wykorzystujemy energię elektryczną tak wydajnie, jak to tylko możliwe, niezależnie od wielkości sprzedaży.

Statystyki te nie są jednak idealne, a zmiany na przestrzeni czasu mogą być spowodowane czym innym niż tylko wydajnością. Na przykład: gdybyśmy mieli zlecić na zewnątrz proces napełniania butelek, woda potrzebna do przepłukiwania tej linii nie liczyłaby się do zużycia wewnętrznego, a cały proces wyglądałby na bardziej wydajny. Tam, gdzie pojawiają się znaczne różnice na wykresie, staramy się wpisać komentarz wyjaśniający możliwe jego przyczyny, w tym outsourcing.

Przegląd metodologii

 

Co miesiąc, we wszystkich naszych fabrykach na terenie Wielkiej Brytanii, odczytywane są liczniki wody. Pokazane tu zużycie wody to suma z produkcji, napełniania butelek, toalet, wody pitnej itp. W chwili publikowania tych danych statystyki nie uwzględniały zużycia wody w naszych biurach w USA czy w Polsce, ale spodziewamy się, że ze względu na ich niewielkie rozmiary, będzie ono niewysokie. Niektóre budynki ujęte w tej statystyce dzielimy z naszą spółką siostrzaną Páramo. Ze statystyki wyłączono budynki wykorzystywane wyłącznie przez pracowników Páramo.

Nasze zespoły produkcyjne co miesiąc zgłaszają liczbę litrów wyprodukowanego gotowego produktu. Obejmuje to wszystkie linie produkcyjne. Następnie dzielimy miesięczne zużycie wody przez litry gotowego produktu, aby wygenerować punkty danych wyświetlone powyżej. Jeżeli masz jakieś pytania na temat metodologii wykorzystanej przy tworzeniu tego wykresu, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Zarządzania Ochroną Środowiska w Nikwax.