Scientists around the world work hard to build our understanding of the environment. Respect for science is an essential part of the Nikwax approach.
 

Lider na skalę światową w produkcji bezpiecznych i bardzo wydajnych środków do impregnacji,
czyszczenia i pielęgnacji odzieży i sprzętu turystycznego.

 

Filozofia i zasady Nikwax

Łączenie emocji i nauki

Większość osób przyzna się do emocjonalnego związku ze środowiskiem. Doceniamy naturalne piękno, szukamy go, a kiedy je znajdziemy, czujemy się szczęśliwi. Ale kiedy go nie znajdziemy, kiedy zamiast niego widzimy zanieczyszczenia i zniszczenia, nieuchronnie robimy się smutni. Radar emocjonalny to ważny element bycia człowiekiem, a także największy bodziec do działania w kwestiach ochrony środowiska.


Jednak same emocje nie zawsze pozwalają nam na wystarczająco dokładne zrozumienie tematu. Ludźmi w Nikwax, tak jak wszystkimi, kierują emocje. Ale przykładamy również niezwykłą wagę do racjonalnych analiz. Bez nauki nie wiedzielibyśmy, co powoduje zmiany klimatu, nie poznalibyśmy trujących substancji chemicznych i mielibyśmy niewielkie pojęcie o liczbie gatunków zagrożonych wyginięciem. I podobnie, bez pomiarów i doświadczeń nie mielibyśmy szansy przekonać się, czy środki, które wymyślamy, są skuteczne.

W Nikwax staramy się być na bieżąco z istotnymi odkryciami naukowymi, co zapewnia nam głębsze zrozumienie problemów i trudności. Równie ważny jest fakt, że za każdym razem, kiedy wprowadzamy strategię wymierzoną w pokonanie któregoś z tych problemów, staramy się znaleźć również sposób na zmierzenie jej skuteczności. Wykazując się racjonalnym podejściem sprawiamy, że nasze działania przynoszą nie tylko korzyści emocjonalne, ale i prawdziwą poprawę w środowisku naturalnym.

Co tak naprawdę oznacza bycie „zielonym“?

Bycie „zielonym“ to sprawa ważna i nowa, a ludzie różnie rozumieją, co to tak naprawdę oznacza. My, w Nikwax, chcemy, aby nasi klienci doskonale wiedzieli, co dla nas oznacza bycie „zielonym“, i aby stosownie do tego oceniali nasze działania. A oto najważniejsze – naszym zdaniem – kwestie:

Ochrona konsumentów i środowiska przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

Każda firma wykorzystująca substancje chemiczne powinna starać się, aby były one jak najbezpieczniejsze. Jest to szczególnie ważne w przypadku środków do pielęgnacji, takich jak nasze, które przeznaczone są do użytku domowego.
Kwestie bezpieczeństwa substancji chemicznych powinny obejmować cztery główne zagadnienia:

  • Czy to jest bezpieczne dla mnie teraz  –  Czy to mnie otruje, oślepi, poparzy? W Europie i na rynkach krajów rozwiniętych przepisy dotyczące konsumentów i znakowania towarów zapewniają dość dobrą ochronę.
  • Czy to jest bezpieczne dla mnie na dłuższą metę?  –  Czy dostanę przez to raka? Czy będę mieć przewlekłe problemy ze zdrowiem? Czy to się będzie gromadzić w moim ciele – bioakumulować? Czy wpłynie na moją płodność? Czy ograniczy moją zdolność do zwalczania chorób? W tym zakresie przepisy chroniące konsumentów zwykle spisują się słabiej.
  • Czy to jest bezpieczne teraz dla środowiska?  –  Czy to zabije ryby, otruje mojego psa albo sprawi, że rośliny przestaną rosnąć? Ustawodawstwo krajów rozwiniętych dotyczące ochrony środowiska powinno chronić przed zanieczyszczeniem za pomocą ostrzeżeń i przepisów.
  • Czy to jest bezpieczne dla środowiska na dłuższą metę?  – Czy to spowoduje globalne ocieplenie i zmianę klimatu? Czy ulegnie degradacji do substancji chemicznych, które na długo utrzymują się w środowisku i bioakumulują? Czy spowodują wyginięcie gatunków? Ograniczy bioróżnorodność? Ustawodawstwo nie zawsze na wiele się tu zda. Zanim przepisy zaczną odnosić żądany skutek, minie mnóstwo czasu. Ponadto trudno to kontrolować.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć naszą listę substancji wykluczonych.

Pracujemy na rzecz zmniejszenia naszego wpływu na zmianę klimatu

Klimat naprawdę się zmienia, głównie za sprawą człowieka, i jest to dużym problemem zarówno dla ludzi, jak i ekosystemów. Ze wszystkich istot ludzkich na Ziemi to my, mieszkańcy zachodniego świata, ponosimy największą odpowiedzialność za ten problem – tak było dawniej i tak jest obecnie. Jak na ironię losu, bogactwa, które zgromadziliśmy spalając paliwa kopalne, sprawiają, że czujemy się bezpieczni wobec skutków zmiany klimatu, co studzi naszą motywację do działania. Smutna prawda jest taka, że najbiedniejsi ludzie na świecie w najmniejszym stopniu odpowiadają za te zmiany, mają najsłabszy głos w dyskusji, a jednocześnie najbardziej odczują zmianę klimatu. W naszym odczuciu jest to bardzo nie w porządku.

W Nikwax uważamy, że aby być „zielonym“, należy robić co tylko możliwe, by spowolnić zmiany klimatyczne. Pomiar wydzielanych gazów cieplarnianych to dobry początek, ale później trzeba podjąć jakieś działania. Inwestowanie w bardziej wydajne technologie, zmiana zachowania na bardziej oszczędne, wybieranie energii ze źródeł odnawialnych i ochrona „zielonych płuc“ przyrody to tylko kilka przykładów pozytywnych działań. Kampanie, debaty, edukacja, głosowanie i protesty również mogą pomóc ukierunkować działania we właściwą stronę. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wykres emitowanego przez nas CO2 i zużywanej energii elektrycznej

Wspomaganie ochrony naturalnych siedlisk

W najnowszym rozdziale historii człowieka wiele osób zachowuje się tak, jakby świat przyrody był opcjonalnym dodatkiem, który fajnie mieć, ale w zasadzie ma mniejsze znaczenie niż pieniądze czy dobra materialne.

Takie podejście nie uwzględnia jednak faktu, że nietknięte ekosystemy nadal zaspokajają nasze najbardziej podstawowe potrzeby: regulują zaopatrzenie w wodę, czystość powietrza, żywność, regulują klimat i chronią przed katastrofami naturalnymi. Gdybyśmy musieli zbudować i zapłacić za maszyny i infrastrukturę do wykonywania wszystkich usług, jakie świadczy nam ekosystem, okazalibyśmy się bardzo biedni.

Ale ludzkość otrzymuje od przyrody więcej niż tylko te namacalne usługi. Dostajemy też coś, co znacznie trudniej zdefiniować. To uczucie, które ogrania nas, kiedy spotykamy się z siłą, różnorodnością i czystym pięknem życia na naszej planecie, i kiedy zdajemy sobie sprawę, że nic, co zbudujemy albo zaprojektujemy, nie będzie mogło się z tym równać. Zrozumienie, że ten wspaniały proces ewolucji jest przyczyną powstania i świadomości nas samych. Świat naturalny to nasza przeszłość, nasza teraźniejszość i nasza przyszłość. To coś więcej niż podtrzymanie przy życiu naszych ciał – ten świat karmi nasze umysły i nasze dusze. Naprawdę, naprawdę musimy go zachować. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak pomagamy chronić środowisko

Odpowiedzialne podejście do odpadów

Odpady są brzydkie i mogą być niebezpieczne. Odpady plastikowe stanowią szczególny problem, ponieważ trudno ulegają biodegradacji. Wiele produktów i opakowań kończy na wysypiskach śmieci, wymagających znacznych połaci ziemi, które następnie są zawalane śmieciami. Co więcej, koszty energii i węgla potrzebnych do transportu odpadów na miejsce składowania czy nawet recyklingu są dość wysokie.

W Nikwax uważamy, że „zielona firma“ powinna starać się robić dwie rzeczy. Po pierwsze, redukować ogólną ilość opakowań swoich produktów. A po drugie, zwiększać zużycie materiałów, opakowań i materiałów biurowych przetworzonych i nadających się do przetworzenia. Kliknij tutaj, aby zobaczyć dane dotyczące wydajności naszych opakowań

Kampanie na rzecz zmian w społeczeństwie

Przekonania Nikwax o potrzebie ochrony środowiska naturalnego biorą się od założyciela i właściciela firmy, Nicka Browna. Firma, którą stworzył, odzwierciedla jego prywatne przekonania. Większość innych firm odpowiada przed udziałowcami, dla których głównym powodem do inwestycji w spółkę jest zysk. W efekcie nie uważamy, aby można było ufać, iż przemysł sam będzie podejmował decyzje w kwestiach związanych z ochroną środowiska. A czego naprawdę potrzeba? Wyborców, którzy będą wybierali rządy chętne do podejmowania trudnych decyzji, opodatkują wielkich trucicieli i zachęcą do zwiększania wydajności i wprowadzania innowacji w „zielonych“ technologiach.

W celu zwiększenia znaczenia odpowiedzialności za środowisko w programach politycznych, całe społeczeństwo musi być bardziej świadome i lepiej poinformowane. Tu, w Nikwax, uważamy, że zachęcanie do otwartej debaty, większego wyeksponowania kwestii ochrony środowiska i lepsze zrozumienie wśród społeczeństwa to bardzo ważne elementy naszej ekologiczności. Kliknij tutaj, aby przejść do strony „Kampanie i edukacja“.