Lider na skalę światową w produkcji bezpiecznych i bardzo wydajnych środków do impregnacji,
czyszczenia i pielęgnacji odzieży i sprzętu turystycznego.

 
Polityka ochrony danych osobowych

Wdrożyliśmy politykę prywatności aby zademonstrować zaangażowanie naszej firmy w ochronę poufności Państwa danych. Zapewniamy ochronę danych oferując jednocześnie usługi dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Waszych danych osobowych lub jakichkolwiek kwestionariuszy związanych ze zbieraniem danych proszę kliknąć tutaj.Wspomniana polityka prywatności spełnia wszystkie wymogi Data Protection Act 1998 [Ustawa o ochronie danych 1998]. W naszej polityce prywatności jako dane osobowe traktujemy wszystkie dane, informacje i dane osobowe.

Zebrane informacje

Gromadzimy dane osobowe od Państwa aby usługi, które oferujemy były tak wydajne jak to możliwe.

Jedyne informacje, które rutynowo od Państwa zbieramy to:

1. Imię i nazwisko;

2. Adres;

3. Adres e-mail; i

4. Informacje o miejscu, w którym zakupiliście Państwo towary lub usługi za pośrednictwem naszej strony internetowej, numer Państwa karty kredytowej lub debetowej i jej datę ważności.

Jeśli skontaktujecie się Państwo z nami, możemy zachować kopie wszelkich listów i poczty elektronicznej i możemy notować szczegóły wszelkich rozmów telefonicznych z Państwem. Nie sporządzamy żadnych nagrań z przebiegu rozmów telefonicznych.

Wykorzystanie informacji

Korzystamy z informacji, jakie posiadamy na Państwa temat jedynie do następujących celów:

1. dostarczenia usług dostępnych poprzez naszą stronę internetową;

2. przetwarzania Państwa zamówień i dostarczania Państwu towarów;

3. odpowiadania na pytania od Państwa;

4. wysyłania Państwu informacji o produktach i usługach oferowanych przez nas i naszą firmę siostrzaną Paramo Limited, które mogłyby potencjalnie Państwa zainteresować;

5. przeprowadzania badań rynkowych;

6. przeprowadzania konkursów; i

7. 1.tworzenia profili marketingowych (zapewniamy, że Państwa dane do tych celów będą wykorzystywane w formie anonimowej). Jeśli nie życzycie Państwo sobie otrzymywać jakichkolwiek informacji o naszych produktach i usługach proszę zaznaczyć to w odpowiednim miejscu podczas procesu rejestracji. Jeśli nie zaznaczycie Państwo wspomnianego pola uznamy, iż zgadzacie się Państwo na wykorzystanie swoich danych osobowych w sposób wspomniany powyżej.

Marketing

Informacje zebrane na naszej stronie wykorzystane zostaną jedynie do celów marketingu bezpośredniego jeśli otrzymamy na to Państwa zgodę. Możemy wykorzystać informacje przechowywane na Państwa temat do celów analizy tego jak nasze usługi są wykorzystywane i jak możemy poprawić ich jakość w przyszłości.

Wszelkie informacje, które wykorzystamy będą przetworzone w formę, w której nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa jako ich źródła i będą one utrzymywane w ścisłej tajemnicy.

Wyjaśnienia

Nie będziemy przekazywać żadnych informacji na Państwa temat do osób trzecich za wyjątkiem:

1. Wszelkich firm lub osób, które angażujemy celem dostarczenia różnych usług w naszym imieniu, takich jak prowadzenie strony internetowej, dostawa towarów lub ubezpieczenie tych towarów do czasu ich dostarczenia. Wspomniane firmy lub osoby będą miały dostęp jedynie do tych danych osobowych, które są potrzebne do zapewnienia tych usług lecz nie będą mogły wykorzystać ich do innych celów;

2. Jeżeli ujawnienie tych informacji będzie wymagane przez

•  policję

•  wszelkie władze państwowe lub

• sąd

Będziemy informować Państwa o wszelkich takich prośbach lub nakazach ujawnienia tak wcześnie jak tylko to będzie praktycznie wykonalne po otrzymaniu ww. za wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie to zakazane na mocy prawa lub nie byłoby wykonalne.

3. Jeżeli zostaniemy poproszeni aby tak uczynić przez osoby trzecie w związku z naruszeniem ich praw, jeśli naruszenie to mogło powstać w związku z Państwa wykorzystaniem naszej strony internetowej, będziemy informować Państwa o wszelkich takich prośbach lub nakazach ujawnienia tak wcześnie jak tylko będzie to możliwe, za wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie to zakazane na mocy prawa lub nie byłoby wykonalne.

Bezpieczeństwo

Korzystamy z wielu technologii i procedur operacyjnych celem ochrony przechowywanych danych naszych użytkowników. Fizyczne bezpieczeństwo danych na naszym sprzęcie jest zapewniane przez kombinację firewall’i, usługi weryfikacji tożsamości na stronie oraz szyfrowanie danych.

Pliki Cookie

Pliki cookie są niewielkimi fragmentami informacji wyłącznie w postaci tekstu, które są przechowywane przez przeglądarkę internetową, z której korzystacie Państwo na twardym dysku Państwa komputera. Informacja przechowywana w pliku cookie nie może być sama w sobie wykorzystana do zidentyfikowania Państwa. Możemy jednak łączyć tą informację z innymi danymi osobowymi o Państwu, które przechowujemy (patrz Zebrane informacje powyżej). Poniżej możecie Państwo odnaleźć informację o tym jak wykorzystujemy pliki cookie i informacje zebrane przy ich wykorzystaniu.

Macie Państwo możliwość przyjmowania bądź blokowania plików cookie poprzez modyfikację ustawień w przeglądarce. Jednakże nie będziecie Państwo w stanie korzystać ze wszystkich interaktywnych elementów naszej strony internetowej jeżeli pliki cookie będą blokowane. Proszę kliknąć tutaj by dowiedzieć się jak zezwolić na przyjmowanie, względnie zablokować pliki coookie.

Jak wykorzystujemy pliki cookie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: plików cookie dla danej sesji oraz plików cookie trwałych. Pliki cookie dla danej sesji są tymczasowymi plikami cookie, które są usuwane z komputera gdy opuszczacie Państwo daną stronę internetową. Wykorzystujemy pliki cookie dla danej sesji do: 

• umożliwienia Państwu przenoszenia informacji poprzez podstrony naszej strony internetowej aby uniknąć konieczności ponownego ich wprowadzania;

•  umożliwienia Państwu zachowania zawartości koszyka zakupów;

• podczas rejestracji aby umożliwić dotarcie do przechowywanych informacji;

• do zbierania ogólnych informacji o Państwu gdy odwiedzacie naszą stronę. Te informacje dotyczą danych technicznych odnoszących się do Państwa komputera i sposobu w jaki docieracie na naszą stronę, a mianowicie: adres IP Państwa komputera, systemu operacyjnego i przeglądarki, z których korzystacie; adres internetowy strony, z której trafiliście Państwo na naszą stronę i adres internetowy strony, na którą udajecie się Państwo; pewne statystyki operacyjne takie jak np. czas który spędziliście Państwo na naszej stronie.

Trwałe pliki cookie są przechowywane w katalogu z plikami cookie przeglądarki o wiele dłużej (choć to jak długi jest ten czas zależy od okresu istnienia określonego pliku cookie). Wykorzystujemy trwałe pliki cookie do:

• pomocy w rozpoznaniu Państwa jako unikalnego odwiedzającego (tylko w postaci numeru) gdy powracacie na naszą stronę;

• umożliwienia nam takiego dopasowania zawartości lub reklam by odpowiadały Państwa zainteresowaniom i by uniknąć prezentowania tych samych reklam bez końca; i

• upewnienia się, że nie jesteście Państwo zapraszani do wzięcia udziału w badaniach ankietowych lub innych interaktywnych aktywnościach zbyt często.

Gromadzimy informacje o wszystkich użytkownikach wykorzystując pliki cookie aby lepiej zrozumieć sposób w jaki korzystacie Państwo z naszej strony, tak byśmy mogli dostarczyć pełniejszych informacji naszym partnerom korporacyjnym i bardziej odpowiadającą naszym użytkownikom zawartość i reklamy. Informacje te są zgromadzone w formie anonimowej i nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa na ich podstawie. Nie wykorzystujemy żadnych plików cookie osób trzecich (np. plików cookie reklamodawców).

Dostęp do zapisów

Jeśli w którymkolwiek momencie chcielibyście Państwo sprawdzić przechowywane przez nas na swój temat informacje, prosimy:

1. kliknąć tutaj; lub

2. napisać do Nikwax Limited, Unit F, Durgates Industrial Estate, Wadhurst, East Sussex, TN5 6DF.

Proszę zaznaczyć na liście lub e-mailu, “Prośba o dostęp do danych zgromadzonych w firmie Nikwax”.

Stosowne działania podejmiemy w odpowiednio krótkim czasie. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 10 funtów za zastosowanie się do takiej prośby. Zastrzegamy sobie również prawo do podjęcia odpowiednich kroków w celu potwierdzenia Państwa tożsamości przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji będących w naszym posiadaniu.

Zmiana polityki prywatności

Jeśli zmienimy naszą politykę prywatności, jej nowa wersja wraz z poprawkami zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej i wejdzie w życie z chwilą jej opublikowania. Kontynuacja korzystania z naszej strony internetowej po opublikowaniu skorygowanej polityki będzie oznaczała Państwa zgodę na nowe warunki.

Przesyłanie danych

Chociaż przedsięwzięliśmy wszelkie stosowne kroki by zapewnić bezpieczeństwo informacjom przesłanym przez Państwa podczas ich przechowywania (zabezpieczenie przed nie autoryzowanym dostępem) nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować, że informacje te będą bezpieczne podczas ich przesyłania na naszą stronę internetową. Jeżeli łączycie się Państwo z naszą stroną z kraju poza Europejską Strefą Ekonomiczną (ESE) i przeglądacie informacje osobiste przechowywane przez nas (takie jak dane osobowe podane podczas procesu rejestracji), będzie miało miejsce przesyłanie tych informacji na komputer, którego używacie do łączenia się z naszą stroną internetową. Należy mieć na uwadze, że kraj, w którym przeglądane są dane, może nie posiadać tak surowych przepisów ochrony danych jak kraje w obrębie ESE.

Organ kontrolujący dane

Organem kontrolującym dane w związku z Ustawą o Ochronie Danych z 1998 roku jest Nikwax Limited Unit F, Durgates Industrial Estate, Wadhurst, East Sussex, TN5 6DF.

Powiadomiliśmy komisarza do spraw informacji o naszym postępowaniu zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 roku.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystania przechowywanych przez nas danych, prosimy bez wahania skontaktować się z nami.