Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Jak nás mùžete najít

Prosím použijte mapu k nalezení naší centrály v AngliiUNITS A, B & F
Durgates Industrial Estate, Wadhurst, East Sussex TN5 6DF

THE LAURELS
Durgates Industrial Estate, Wadhurst, East Sussex TN5 6DF

SENIAB
Durgates Industrial Estate, Wadhurst, East Sussex TN5 6DF

UNIT 1 & 4
Wadhurst Business Park, Faircrouch Lane, Wadhurst East Sussex TN5 6DS

LANGHAM FARM
Cousley Wood, Wadhurst East Sussex TN5 6EZ

LOWER COUSLEY WOOD FARM
Cousley Wood, Wadhurst East Sussex TN5 6HF

Jak nás najdete …
Vlak (zhruba 1 hodinu od Londýna)
Wadhurst je jednu stanici od Charing Cross vlakový koridor na Hasting.
• Když pøijedet do Wadhurstu, zaboète doprava do kopce smìrem na Durgates.
• Pìšky trvá cesta z nádraží do Durgates 10 Minut.
• K Wadhurst Business Parku, což je první ulice doleva - 5 minut pìšky.

Autem
Z východu a severovýchodu
• Použijte M25 a jeïte ve smìru hodinových ruèièek smìrem na Dartford Bridge.
• Opuste M25 na sjezdu  5. (A21 Sevenoaks -viz níže). 

Ze západu a severozápadu 
• Použijte M25 a jeïte proti smìru hodinových ruèièek smìrem na Gatwick.
• Opuste M25 na sjezdu 5. (A21 Sevenoaks - viz níže).

Z: M25 sjezd 5; A21 SEVENOAKS
• Pokraèuj po A21až do Lamberhurstu.V Lamberhurstu doprava na Wadhurst (B2100).
• Na Langham Farm a Lower Cousley Wood Farm, viz odkaz 2. Jeïte skrze Cousley Wood a Sparrows Green.
• Na køižovatce (vedle školy) ve Wadhurstu odboète doprava na B2099, viz odkaz 1.
• Durgates Industrial Estate je ca. 200 metrù na pravé stranì.
• Wadhurst Business Park je trošku dál na B2099 – první ulice vlevo za nádražím Wadhurst.

Z jihovýchodu - DOVER
• Jeïte A20 z Doveru  a pak M20. Sjeïte na sjezdu 9 a pokraèujte A28 smìr Tenterden.
• V High Halden odboète doprava na A262 smìrem na Goudhurst, pak doleva A21 v Lamberhurst. (viz výše  
‘Lamberhurst’). 

Z jihu - Brighton
• Použijte A27 na Lewes, odboète vlevo na A26 a pak skrz Cuilfail tunel smìrem na Uckfield.
• V Uckfield odboèit vlevo na A272, pokraèovat rovnì skrz Five Ashes smìrem na Mark Cross A267.
• Na køižovatce s B2100 odboèit doprava na Wadhurst.
• Durgates je na køižovatce s B2099 (viz odkaz 1).
• Wadhurst Business Park je trošku dále na B2009 – první ulice vlevo za nádražím Wadhurst.