Nikwax věří, že pro zajištění udržitelnější budoucnosti se lidská společnost jako celek musí změnit. Všechny vyzýváme, aby přemýšleli o ekologických tématech a jednali.
 

Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Kampane a vzdelávání

Ve spolecnosti Nikwax jsme si vedomi toho, že naše vlastní úsilí o snížení dopadu na životní prostredí je jen kapkou v mori v porovnání s tímto celosvetovým problémem. Proto hledáme zpusoby, jak úcinek našich snah zvýšit. Spolupracujeme pri tom s dalšími firmami a investujeme do mladých lidí. Náš generální reditel Nick Brown je viceprezidentem organizace European Outdoor Conservation Association (EOCA), která napríc celým odvetvím shromažduje financní prostredky na podporu projektu na ochranu životního prostredí. Nick Brown je rovnež ambasadorem neziskové organizace World Land Trust, která po celém svete pracuje na záchrane ohrožených ekosystému. Brownuv cas je pro firmu velmi cenný, ale zároven si uvedomujeme, že tyto aktivity prispívají k tomu, aby se ochrana životního prostredí a odpovednost vuci nemu dostaly do povedomí širšího okruhu lidí.

Spolupráce s místními školami

Chceme-li se posunout dopredu a dosáhnout lepšího sveta, v nemž lidé premýšlejí, jednají a volí s ekologickou rozvahou, je nezbytne nutné vybavit príští generaci správnými nástroji. Ve spolecnosti Nikwax se domníváme, že významnou soucástí vzdelávání detí by melo být, jak si vážit sveta prírody a našeho místa v nem a jak jim porozumet.

Pracovníci našich týmu Technický vývoj a Environmentální management pravidelne navštevují místní základní a strední školy a ve spolupráci s uciteli nabízejí workshopy venované prírodním vedám a udržitelnému podnikání. Žáci rovnež mají príležitost navštívit naši spolecnost a poucit se o zdraví a bezpecnosti na pracovišti.

V roce 2012 spolecnost Nikwax poskytla financní prostredky na výstavbu „venkovní trídy“ na Základní škole Ticehurst a Flimwell. Ucitelé verí, že v tomto prostoru budou moci vyucovat o životním prostredí, ale že ho také budou moci využít jako skrýš pro deti, odkud bude možné pozorovat volne žijící zvírenu na školním rybníce. My pak veríme, že tyto zážitky detem vštípí úcte vuci prírode, na kterou pak budou moci spoléhat po celý život.

Malé granty mohou mít velký úcinek

Malý grant poskytnutý ve správný okamžik nekdy muže jednotlivcum a projektum otevrít velké príležitosti. Pokud víte o projektu nebo osobe, kterí potrebují trochu podporit, napište nám prosím. Spolecnost Nikwax veškeré takové žádosti zváží a uciní vše, co bude v jejích silách.

Tchad Solaire – impregnace solárních varicu
V roce 2011 byla spolecnost Nikwax oslovena charitativní organizací Tchad Solaire, která se snaží zvýšit kvalitu života dárfúrských uprchlíku v cadské poušti. Potreba paliva na varení znamenala mimorádnou zátež pro okolní ekosystém, a uprchlíci se tak dostali do konfliktu s místní populací. Ženy, které opouštejí uprchlické tábory a vydávají se hledat palivové drevo, jsou pravidelne napadány a znásilnovány.

Organizace Tchad Solaire poskytuje jednoduché, ale úcinné solární varice, školí pro jejich používání tisíce rodin, a výrazne tak snižuje spotrebu palivového dreva, což zároven prináší nižší rizika pro ženy i místní ekosystém. Tato jednoduchá zarízení složená z lepenky a hliníkové fólie se vyrábejí prímo v uprchlických táborech, takže zúcastneným prinášejí zamestnání a dustojnost.

Organizace Tchad Solaire se na spolecnost Nikwax obrátila proto, že vlhkost z rozlitých tekutin a v dusledku kondenzace snižovala životnost jejích lepenkových varicu. Laborator Nikwax vyvinula a otestovala speciální složení, které lze používat v dílnách táboru. Testování samotnou organizací Tchad Solaire ukazuje, že použitím prípravku Nikwax lze prodloužit životnost varicu o približne 50 %, címž se snižuje frekvence pro jejich výmenu. Pro neziskovou organizaci, která se snaží co nejefektivneji zužitkovat své omezené prostredky, to predstavuje mimorádnou úsporu, a pomoc se tak pri stejném rozpoctu dostane k vetšímu poctu rodin.

Dodávka prvních 300 litru byla do Cadu expedována na zacátku roku 2012 a další, vetší bezplatná dodávka koncentrátu bude následovat ješte do konce letošního roku. Budeme rádi, když se z naší spolupráce s organizací Tchad Solaire stane dlouhodobé partnerství. Pro více informací o organizaci Tchad Solaire kliknete sem.

Sponzorovaná studentka na jednáních o klimatu COP15
V roce 2009 se na spolecnost Nikwax obrátila studentka Rose Melissa Ilboudo z Burkiny Faso, studující mezinárodní rozvoj v britském Norwichi.

Pri studiu se Melissa usilovne snažila získávat financní prostredky a vést kampane na podporu projektu na udržitelný rozvoj v její vlasti. Ve svém volném case cestovala po regionu East Anglia a porádala prednášky o vlivech zmen klimatu na burkinské zemedelce. V Burkine Faso je zemedelství hlavní ekonomickou cinností a v dusledku zmen klimatu je ohroženo živobytí milionu lidí. Financní prostredky, které se Melisse podarilo získat, podporily projekty na školení zemedelcu o zpusobech, jak šetrit zdroji vody, a projekty na dodání takových variet plodin, které jsou odolné vuci suchu.

Melissa si za svou práci vysloužila pozvání na úcast v burkinské delegaci na jednáních o zmenách klimatu COP15 v Kodani. Tato zanícená mladá žena tak mela skvelou príležitost získat cenné zkušenosti z mezinárodních jednání a zastupovat v kritickém okamžiku zájmy své vlasti.

Burkinská vláda však neuvolnila na pokrytí jejích výloh žádné prostredky a sama Melissa si cestu do Dánska nemohla dovolit. Kvuli nekolika stovkám liber, které jí chybely, se zdálo, že se Melissa nebude moci zúcastnit. Naštestí jí jeden ze spolužáku, který znal ekologickou filozofii spolecnosti Nikwax, navrhl, aby nám poslala dopis a zjistila, zda bychom jí mohli pomoci. Okamžite jsme pochopili význam takovéto príležitosti a s potešením jsme jí poskytli prostredky na dopravu a ubytování.

Melissa nyní studuje v magisterském programu. Hodlá se vrátit do Afriky a venovat svuj profesní život zlepšování podmínek pro svuj národ a budování jeho odolnosti vuci zmenám klimatu. Jsme si jisti, že v živote ješte dokáže mnoho vecí, a velice nás teší, že jsme v jejím osobním rozvoji mohli sehrát alespon drobnou roli.