Environmental Header
Společnost Nikwax podporuje a propaguje ochranu životního prostředí ve spolupráci s organizacemi World Land Trust a EOCA.

Světový lídr v bezpečné, vysoce výkonné impregnaci, čištění a úpravě outdoorového vybavení

 

Ochrana životního prostředí

Blue Eared Kingfisher Alcedo meninting, by HUTAN Bez deštných pralesů a jiných přirozených biotopů bychom přišli nejen o úžasnou biodiverzitu, díky níž jsou tak nádherné, ale také o životně důležité služby, které nám ekosystém poskytuje a na kterých jsme my lidé závislí.

Ve společnosti Nikwax se domníváme, že je odpovědností všech lidí učinit vše možné na ochranu toho, co z přírodního světa ještě zbývá. Proto vyhrazujeme finanční prostředky na ochranu životního prostředí a opětovné vysazování lesů v několika nejohroženějších oblastech naší planety.

 

 

 

Spolupráce s organizací World Land Trust

 

 

 

Stejně jako ve všech ostatních oblastech našeho podnikání chceme mít jistotu, že naše peníze jsou vynakládány správně. Finanční podpora organizace World Land Trust je pro nás nejlepším způsobem, jak zajistit ochranu ohrožených ekosystémů – nejen dnes, ale navždy. Strategie organizace World Land Trust spočívá v nákupu půdy v ekologicky významných oblastech za darované finanční prostředky a v udržitelné správě těchto rezervací ve spolupráci s místními partnery a komunitami.

Spolupráce s místními lidmi je ústředním prvkem filozofie organizace World Land Trust. Zakoupená půda je nakonec předána místním neziskovým organizacím, které mají nejlepší šanci získat podporu a pochopení dotčených lidských společenství. Malé projekty udržitelného rozvoje rezervacím umožňují soběstačnost, a tím také dlouhodobé přežití.

Více informací najdete na webu organizace World Land Trust.

Přispění společnosti Nikwax
Choco Toucan (Ramphastos brevis), by Andrew Smiley Společnost Nikwax počítá své primární emise oxidu uhličitého již od roku 2007. Od té doby jsme tyto emise každý rok kompenzovali podporou rezervace Río Canandé v Ekvádoru, a to včetně odhadovaného množství za některý z roků před rokem 2007. Tyto finanční prostředky pak slouží k regeneraci poškozených oblastí a k prevenci dalšího odlesňování tím, jak se rezervace rozšiřuje. Pod tímto odkazem najdete informace o tom, jak můžete prostřednictvím organizace World Land Trust kompenzovat své vlastní emise.

Vedle finančních darů pokrývajících naši uhlíkovou stopu ve stejné výši přispíváme také finančními prostředky, které World Land Trust používá na své nejnaléhavější sbírky. Akční fond WLT poskytuje prostředky ke koupi půdy tam, kde jsou místní ekosystémy v bezprostředním ohrožení. Na následující mapě jsou vidět některé z projektů, kterým se dostalo přímé podpory od společnosti Nikwax.

Aktuální informace o Akčním fondu za rok 2011 (zvětšit)

Finanční příspěvky společnosti Nikwax adresované v roce 2011 Akčnímu fondu byly použity v rámci sbírky organizace WLT na orangutany, díky níž se podařilo zakoupit více než 5,5 hektaru půdy se strategickou polohou v deštném pralese v malajské části Bornea.

WLT na malajském Borneu spolupracuje se dvěma partnerskými organizacemi ve státě Sabah. Jedná se o LEAP Spiral a HUTAN, které společně nakupují a chrání strategické pozemky na území Dolní údolní nivy Kinabatangan, které se vyznačuje mimořádnou biodiverzitou.

Female Orang utan, Borneo, by HUTANVe státě Sabah se vyskytuje přibližně 80 % z celkového počtu orangutanů volně žijících v Malajsii, nicméně území Dolní údolní nivy Kinabatangan zažívá znepokojivě postupující odlesňování, při němž se z kdysi hustého pralesa stávají jen izolované plošky stromů. Populace orangutanů jsou pak v těchto izolovaných oblastech uvězněné, nemohou se bezpečně pohybovat po pralese, který je jejich domovem a kde hledají potravu a partnery ke spáření, a přicházejí tak o naději na přežití.

Ochranou velmi malých, ale strategicky důležitých pozemků tak organizace WLT pomáhá svým malajským partnerům vytvářet „přírodní koridory“, které propojují jednotlivé chráněné oblasti a poskytují divoce žijící fauně, jako jsou orangutani, větší bezpečný prostor pro pohyb v celém tomto jedinečném pralesním ekosystému.

Ředitelka organizace HUTAN Isabelle Lackman říká:

"Celá tato oblast je pro volně žijící zvířata velmi důležitá a my se snažíme nakoupit co nejvíce pozemků. Těchto 5,5 hektaru půdy představuje říční část lesa a jedná se o prvotřídní prostředí pro orangutany a jiná volně žijící zvířata, mimo jiné kahau nosatého, langury a zoborožce.“ Kromě toho dodává: „Tradičně tudy také procházejí sloni při své migraci kolem vesnice Sukau z ústí a dolního toku řeky Kinabatangan do lesů na horním toku. Pokud by toto území bylo přeměněno na plantáž olejových palem nebo využito pro cestovní ruch, trasa slonů by byla přerušena, což by vedlo k výraznému nárůstu konfliktů mezi lidmi a slony v okolí vesnice."

Pod tímto odkazem si můžete přečíst celý článek organizace World Land Trust.

Spolupráce s organizací European Outdoor Conservation Association (EOCA)

EOCA Organizace European Outdoor Conservation Association se snaží získávat finanční prostředky napříč outdoorovým sektorem a využívá je na podporu projektů na ochranu přírody, které navrhnou sami její členové. Do konce roku 2012 organizace EOCA přispěje již více než 1 milionem eur na podporu projektů na ochranu životního prostředí po celém světě.

Společnost Nikwax s organizací EOCA úzce spolupracuje už od jejího založení v roce 2006. Náš zakladatel a generální ředitel Nick Brown je momentálně také viceprezidentem této asociace. Společnost Nikwax samotná může vždy mít jen omezený vliv, a proto považujeme spolupráci s dalšími firmami za důležitý nástroj k tomu, jak naši věc dostat do širšího povědomí a získat pro účast ještě více subjektů.