Společnost Nikwax podporuje a propaguje ochranu životního prostředí ve spolupráci s organizacemi World Land Trust a EOCA.
 

Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Ochrana životního prostredí

Blue Eared Kingfisher Alcedo meninting, by HUTAN Bez deštných pralesu a jiných prirozených biotopu bychom prišli nejen o úžasnou biodiverzitu, díky níž jsou tak nádherné, ale také o životne duležité služby, které nám ekosystém poskytuje a na kterých jsme my lidé závislí.

Ve spolecnosti Nikwax se domníváme, že je odpovedností všech lidí ucinit vše možné na ochranu toho, co z prírodního sveta ješte zbývá. Proto vyhrazujeme financní prostredky na ochranu životního prostredí a opetovné vysazování lesu v nekolika nejohroženejších oblastech naší planety.

 

 

 

Spolupráce s organizací World Land Trust

Stejne jako ve všech ostatních oblastech našeho podnikání chceme mít jistotu, že naše peníze jsou vynakládány správne. Financní podpora organizace World Land Trust je pro nás nejlepším zpusobem, jak zajistit ochranu ohrožených ekosystému – nejen dnes, ale navždy. Strategie organizace World Land Trust spocívá v nákupu pudy v ekologicky významných oblastech za darované financní prostredky a v udržitelné správe techto rezervací ve spolupráci s místními partnery a komunitami.

Spolupráce s místními lidmi je ústredním prvkem filozofie organizace World Land Trust. Zakoupená puda je nakonec predána místním neziskovým organizacím, které mají nejlepší šanci získat podporu a pochopení dotcených lidských spolecenství. Malé projekty udržitelného rozvoje rezervacím umožnují sobestacnost, a tím také dlouhodobé prežití.

Více informací najdete na webu organizace World Land Trust.

Prispení spolecnosti Nikwax
Choco Toucan (Ramphastos brevis), by Andrew Smiley Spolecnost Nikwax pocítá své primární emise oxidu uhlicitého již od roku 2007. Od té doby jsme tyto emise každý rok kompenzovali podporou rezervace Río Canandé v Ekvádoru, a to vcetne odhadovaného množství za nekterý z roku pred rokem 2007. Tyto financní prostredky pak slouží k regeneraci poškozených oblastí a k prevenci dalšího odlesnování tím, jak se rezervace rozširuje. Pod tímto odkazem najdete informace o tom, jak mužete prostrednictvím organizace World Land Trust kompenzovat své vlastní emise.

Vedle financních daru pokrývajících naši uhlíkovou stopu ve stejné výši prispíváme také financními prostredky, které World Land Trust používá na své nejnaléhavejší sbírky. Akcní fond WLT poskytuje prostredky ke koupi pudy tam, kde jsou místní ekosystémy v bezprostredním ohrožení. Na následující mape jsou videt nekteré z projektu, kterým se dostalo prímé podpory od spolecnosti Nikwax.

Aktuální informace o Akcním fondu za rok 2011 (zvetšit)

Financní príspevky spolecnosti Nikwax adresované v roce 2011 Akcnímu fondu byly použity v rámci sbírky organizace WLT na orangutany, díky níž se podarilo zakoupit více než 5,5 hektaru pudy se strategickou polohou v deštném pralese v malajské cásti Bornea.

WLT na malajském Borneu spolupracuje se dvema partnerskými organizacemi ve státe Sabah. Jedná se o LEAP Spiral a HUTAN, které spolecne nakupují a chrání strategické pozemky na území Dolní údolní nivy Kinabatangan, které se vyznacuje mimorádnou biodiverzitou.

Female Orang utan, Borneo, by HUTANVe státe Sabah se vyskytuje približne 80 % z celkového poctu orangutanu volne žijících v Malajsii, nicméne území Dolní údolní nivy Kinabatangan zažívá znepokojive postupující odlesnování, pri nemž se z kdysi hustého pralesa stávají jen izolované plošky stromu. Populace orangutanu jsou pak v techto izolovaných oblastech uveznené, nemohou se bezpecne pohybovat po pralese, který je jejich domovem a kde hledají potravu a partnery ke spárení, a pricházejí tak o nadeji na prežití.

Ochranou velmi malých, ale strategicky duležitých pozemku tak organizace WLT pomáhá svým malajským partnerum vytváret „prírodní koridory“, které propojují jednotlivé chránené oblasti a poskytují divoce žijící faune, jako jsou orangutani, vetší bezpecný prostor pro pohyb v celém tomto jedinecném pralesním ekosystému.

Reditelka organizace HUTAN Isabelle Lackman ríká:

"Celá tato oblast je pro volne žijící zvírata velmi duležitá a my se snažíme nakoupit co nejvíce pozemku. Techto 5,5 hektaru pudy predstavuje rícní cást lesa a jedná se o prvotrídní prostredí pro orangutany a jiná volne žijící zvírata, mimo jiné kahau nosatého, langury a zoborožce.“ Krome toho dodává: „Tradicne tudy také procházejí sloni pri své migraci kolem vesnice Sukau z ústí a dolního toku reky Kinabatangan do lesu na horním toku. Pokud by toto území bylo premeneno na plantáž olejových palem nebo využito pro cestovní ruch, trasa slonu by byla prerušena, což by vedlo k výraznému nárustu konfliktu mezi lidmi a slony v okolí vesnice."

Pod tímto odkazem si mužete precíst celý clánek organizace World Land Trust.

Spolupráce s organizací European Outdoor Conservation Association (EOCA)

EOCA Organizace European Outdoor Conservation Association se snaží získávat financní prostredky napríc outdoorovým sektorem a využívá je na podporu projektu na ochranu prírody, které navrhnou sami její clenové. Do konce roku 2012 organizace EOCA prispeje již více než 1 milionem eur na podporu projektu na ochranu životního prostredí po celém svete.

Spolecnost Nikwax s organizací EOCA úzce spolupracuje už od jejího založení v roce 2006. Náš zakladatel a generální reditel Nick Brown je momentálne také viceprezidentem této asociace. Spolecnost Nikwax samotná muže vždy mít jen omezený vliv, a proto považujeme spolupráci s dalšími firmami za duležitý nástroj k tomu, jak naši vec dostat do širšího povedomí a získat pro úcast ješte více subjektu.