Společnost Nikwax vyrábí své produkty tak, aby byly bezpečné pro použití v domácnosti a bezpečné pro životní prostředí.
 

Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Zakázané látky

Bezpečnost pro spotřebitele a životní prostředí

Společnost Nikwax vyrábí produkty určené pro použití v domácnosti, kde reálně může dojít ke kontaminaci potravin a vzduchu. Právě proto věnujeme velkou pozornost výběru pouze takového složení, které je zaručeně bezpečné, a vyhýbáme se chemickým látkám, které mohou představovat potenciální riziko pro zdraví lidí či pro životní prostředí.

Všechny naše produkty pro následnou péči se vyrábějí ve Spojeném království, což znamená, že naše používání chemických látek je regulováno evropským nařízením REACH. Nicméně podobně jako u mnoha ekologických témat máme pocit, že zákonné předpisy nemají vždy dostatečný dosah a že na nové informace dokážou reagovat jen pomalu. Vedle toho, že dodržujeme omezení chemických látek stanovená nařízením REACH (viz seznam zakázaných chemických látek), sestavil náš vlastní tým vědců, zahrnující dva chemiky s titulem Ph.D., přísnější seznam vycházející z preventivního přístupu.

Pokud u složení našich produktů vzniknou pochybnosti o určité přísadě, provádíme vlastní zhodnocení na základě dostupných vědeckých studií. Ke studiím provedeným interně ve velkých chemických společnostech se stavíme se zdravou podezíravostí, protože jejich nestrannost nemůže být vždy zaručena. Chcete-li se o našem přístupu k chemické bezpečnosti dozvědět víc, navštivte naši stránku Filozofie a principy.

To, jak dodržujeme nařízení REACH a náš vlastní seznam zakázaných látek (viz níže), pravidelně prochází auditem v rámci našeho integrovaného systému managementu certifikovaného podle normy ISO. Naším ISO auditorem je British Standards Institution.

Seznam zakázaných látek společnosti Nikwax

V následující tabulce jsou shrnuty chemické látky či skupiny chemických látek, které považujeme za potenciální riziko pro lidské zdraví či životní prostředí, a proto jsou vyloučeny ze složení našich produktů pro následnou péči. V některých případech mohou být nalezeny stopové nečistoty obsahující uvedené chemické látky (i voda z vodovodu může obsahovat nepatrné znečištění PFC). Tato tabulka neobsahuje látky, které potenciálně mohou být nebezpečné, ale které nemohou v produktech pro následnou péči o outdoorové vybavení najít žádné myslitelné uplatnění.

Chemická látka nebo skupina chemických látek

Důvod pro vyloučení

Organofluorin a/nebo fluorované sloučeniny (fluorokarbony, fluorotelomerové alkoholy, fluoropolymery a všechny PFC včetně PFOS a PFOA)

U řady produktů degradace fluorovaných polymerů bylo prokázáno, že se v přírodě nerozkládají a že jsou potenciálně velmi toxické. Více informace o fluorokarbonech najdete zde.

Fosfáty

Fosfáty mohou způsobovat eutrofizaci vodních cest.

Aromatická uhlovodíková rozpouštědla

Některá organická uhlovodíková rozpouštědla jsou potenciálně karcinogenní. Rovněž jsou hořlavá.

Uhlovodíkové plyny používané v aerosolech

Uhlovodíkové aerosolové plyny (butan a propan) jsou silné skleníkové plyny. Ve spojení s oxidy dusíku a ultrafialovým zářením také mohou vést ke znečištění ovzduší přízemním ozonem.

Uhlovodíkové plyny jsou také vysoce hořlavé.