Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Jak funguje Nikwax

úvod
Zelená pro èištìní, fialová pro impregnaci
Jednoduchý test pro pøezkoušení vodoodolnosti
Ošetøení odìvù
Ošetøení obuvi
Ošetøení na vybavení

Jednoduchý test pro pøezkoušení vodoodolnosti

Dobrým testem pro veškeré vodoodpudivé odìvy, obuv a vybavení je zjistit, zda voda na povrchu tvoøí kapièky. Pokud kapièky tvoøí, pak  jsou odìvy, obuv a vybavení vodoodpudivé. Pokud se kapièky netvoø, mùžete si být jisti, že se voda nasáká do vrchní vrstvy materiálu, pøièemž mùžete vidìt tmavší skvrny vzniklé nasáknutím vody. Pak je vhodné odìvy, obuv a vybavení ošetøit pomocí Nikwax.

Odìvy

Látka ošetøená pomocí Nikwax
Voda vytváøí kapièky
Za deštivého poèasí jste v
suchu, teple a cítit se pøíjemnì.          

              

Ubehandlet tekstil 
Vandet suges ind
I vådt vejr bliver din beklædning 
tungere , du bliver kold og klam