Bij Nikwax geloven we dat de samenleving in zijn geheel moet veranderen voor een duurzamere toekomst. We moedigen anderen aan na te denken en te reageren op milieuproblemen.
 

Wereldleider in veilig, high performance impregneren, reinigen en verzorgen van outdooruitrusting

 

Campagnevoeren en onderwijs

Bij Nikwax erkennen we dat onze eigen inspanningen om de milieueffecten te verminderen maar een druppel in de oceaan zijn vergeleken met het wereldwijde probleem. Daarom gaan we op zoek naar manieren om onze werking te versterken door samen te werken met andere bedrijven en te investeren in jonge mensen. Onze eigen managing director, Nick Brown, is vicepresident van de European Outdoor Conservation Association (EOCA), een groep die fondsen werft in de hele industrie om conserveringsprojecten te ondersteunen. Nick is ook een ambassadeur voor de World Land Trust, een NGO die probeert de bedreigde ecosystemen over de hele wereld te beschermen. Nick's tijd is kostbaar voor het bedrijf, maar we weten ook dat deze activiteiten helpen bijdragen aan de bevordering van de conservering en verantwoordelijkheid voor het milieu aan een breder publiek.

Werken met lokale scholen

Als we verder willen ontwikkelen in een betere wereld waarin mensen denken, handelen en stemmen op een milieuvriendelijke manier, dan is het van belang dat we de volgende generatie uitrusten met de juiste hulpmiddelen. Bij Nikwax vinden we dat appreciatie en begrip van de natuurlijke wereld en onze plaats daarin, een belangrijk onderdeel moet uitmaken van de vorming van een kind.

Medewerkers van onze teams Technische Ontwikkeling en Milieumanagement brengen regelmatig een bezoek aan lokale basisscholen en middelbare scholen en werken samen met leerkrachten om workshops te geven over wetenschap en duurzaam ondernemen. Studenten bezoeken ook het bedrijf om te leren over veiligheid en gezondheid op de werkplek.

In 2012 maakte Nikwax middelen vrij voor de bouw van een "buitenklas" op de Ticehurst and Flimwell Primary School. Leerkrachten hopen deze ruimte te gebruiken om les te geven over het milieu, maar ook als een verstopplek van waaruit kinderen de wilde dieren op de schoolvijver kunnen bekijken. Onze hoop is dat deze ervaringen respect voor de natuur zullen helpen bevorderen, respect dat de kinderen tijdens hun leven kunnen blijven toepassen.

Kleine giften kunnen een groot verschil maken

Soms kan een kleine gift op het juiste moment grote mogelijkheden bieden voor particulieren en projecten. Als u een project of persoon kent die behoefte heeft aan een beetje ondersteuning, schrijf ons dan. Nikwax zal altijd rekening houden met dergelijke oproepen en doen wat we kunnen om te helpen.

Tchad Solaire – waterdichting voor zonnekooktoestellen
In 2011 werd Nikwax benaderd door Tchad Solaire, een liefdadigheidsvereniging die het leven van de vluchtelingen van Darfoer in de Tsjadische woestijn wil verbeteren. De behoefte aan brandstof om te koken legde een enorme druk op het omliggende ecosysteem en bracht vluchtelingen in conflict met de lokale bevolking. Vrouwen die de vluchtelingenkampen verlaten op zoek naar brandhout worden regelmatig aangevallen en verkracht.

Tchad Solaire biedt eenvoudige maar effectieve zonnekooktoestellen en opleiding aan duizenden gezinnen aan, vermindert hun behoefte aan brandhout in grote mate en beperkt zo ook de risico's voor vrouwen en het lokale ecosysteem. Deze eenvoudige apparaten worden gemaakt van karton en aluminiumfolie en worden vervaardigd in de vluchtelingenkampen zelf. Zo krijgen de betrokken personen werkgelegenheid en waardigheid.

Tchad Solaire benaderde Nikwax want het vocht door lekken en condensatie verminderde de levensduur van hun kartonnen kooktoestellen. Het lab van Nikwax ontwikkelde en testte een speciale formulering om in de kampworkshops te gebruiken. Testen door Tchad Solaire wijzen erop dat de behandeling van Nikwax de levensduur van een fornuis met ongeveer 50 % kan verlengen en zo de frequentie vertraagt waarmee zij moeten worden vervangen. Voor een NGO die probeert om het uiterste te halen uit haar beperkte middelen is dat een belangrijke besparing en kan ze meer gezinnen bereiken met hetzelfde budget.

Begin 2012 werden de eerste 300 liter naar Tsjaad verscheept en een grotere gratis zending van concentraat vertrekt later dit jaar. We kijken ernaar uit om een continue relatie met Tchad Solaire te ontwikkelen. Voor meer informatie over Tchad Solaire, klik hier. Gesponsorde student op de COP15 klimaatonderhandelingen.

Sponsored Student at the COP15 climate negotiations
In 2009 werd Nikwax benaderd door Rose Melissa Ilboudo, een studente uit Burkina Faso die Internationale Ontwikkeling studeert in Norwich, Verenigd Koninkrijk.

Naast haar studies was Melissa een onvermoeibare fondsenwerver en campagnevoerder voor projecten voor duurzame ontwikkeling in haar land van herkomst. In haar vrije tijd reisde ze rond in East Anglia om presentaties te geven over de effecten van de klimaatverandering op Burkinese boeren. Landbouw is de belangrijkste economische activiteit in Burkina Faso en klimaatveranderingen brengen de bestaanszekerheid van miljoenen mensen in gevaar. De projecten die door de fondsenwerving van Melissa worden gesteund leren boeren waterconserveringstechnieken aan en leveren droogteresistente gewassen.

Melissa’s werk leverde haar een uitnodiging op om toe te treden tot de Burkinese delegatie voor de COP15 onderhandelingen over de klimaatverandering in Kopenhagen. Dit was een fantastische kans voor deze speciale jongere om waardevolle ervaring op te doen bij internationale onderhandelingen en de belangen van haar land te vertegenwoordigen op een kritiek moment.

Er was echter geen financiering beschikbaar van haar regering om haar uitgaven te dekken en zelf kon ze zich de reis naar Denemarken niet veroorloven. Door gebrek aan een paar honderd pond leek het dat Melissa het evenement niet zou kunnen bijwonen. Gelukkig was een cursusgenoot vertrouwd met de milieufilosofie van Nikwax en die stelde voor om ons een brief schrijven om te vragen of we zouden kunnen helpen. Wij erkenden onmiddellijk het belang van zo'n kans en waren erg blij om haar reis- en verblijfkosten te financieren.

Melissa studeert nu voor een mastergraad. Ze is vastbesloten om terug te keren naar Afrika en haar carrière te wijden aan het verbeteren van de situatie van haar volk en hun veerkracht tegen de klimaatverandering op te bouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat zij veel zal bereiken en zijn blij dat we een kleine rol konden spelen in haar persoonlijke ontwikkeling.