Meten is een essentieel onderdeel van de milieuaanpak van Nikwax. Zonder onze metingen zouden we niet weten of ons beleid vruchten afwerpt.
 

Wereldleider in veilig, high performance impregneren, reinigen en verzorgen van outdooruitrusting

 

Milieu-indicatoren

Streven naar continue verbetering

Environmental Indicators

Het meten van je ecologische voetafdruk is een essentiële eerste stap als je die wil verminderen. Zonder meting is het onmogelijk om te weten of je beleid werkt en dus of je moet voortdoen of iets anders proberen. Nikwax heeft nu gegevens van verscheidene jaren en die tonen verbetering in sommige gebieden, maar weinig verandering in andere. Door het online delen van deze gegevens stellen we onszelf bloot aan publieke controle en kritiek. Wij hopen dat door deze transparantie iedereen in het bedrijf geconcentreerd zal blijven en verdere innovatie zal stimuleren in onze strategieën om impact te verminderen.

Deze statistieken tonen hoe onze prestaties veranderen na verloop van tijd. Zij kunnen echter niet rechtstreeks vergeleken worden met andere bedrijven, tenzij die kunnen aantonen dat zij dezelfde methodologie hebben gebruikt. Het is ook belangrijk om de potentiële verschillen tussen de activiteiten van de ondernemingen te overwegen. Wat energie betreft bijvoorbeeld kunnen we alleen maar ons eigen gebruik meten en niet dat van onze leveranciers of dienstverleners. Andere bedrijven besteden misschien energie-intensieve processen zoals productie, vullen of afdrukken uit.

Ga met je muis over de labels in de grafiek voor meer gedetailleerde commentaar.

Over deze grafiek

Deze grafiek toont onze primaire kooldioxide-uitstoot als gevolg van het gebruik van gas en elektriciteit, brandstof voor bedrijfsauto's en vliegreizen van personeel. Het omvat niet de uitstoot van koolstof die is gekoppeld aan derden-leveranciers en dienstverleners.

We zijn overgestapt op "groene energietarieven" als een manier om ervoor te zorgen dat meer van onze energie uit hernieuwbare bronnen komt. Wij kunnen op dit ogenblik echter geen elektriciteit kopen die 100% gegarandeerd hernieuwbaar is zonder af en toe “aanvullingen” uit conventionele bronnen. Daarom rapporteren we twee statistieken: de blauwe lijn toont wat onze CO2 uitstoot zou zijn als we het groene elektriciteitstarief niet zouden gebruiken; de groene lijn toont onze CO2 emissies met inbegrip van een aftrek voor het gebruik van groene energietarieven, maar met het voorbehoud dat dit niet perfect nauwkeurig kan zijn.

Voor de toepassing van de koolstofcompensatie met de World Land Trust gebruiken we de hogere cijfers vermeld op de blauwe lijn. Dit zorgt ervoor dat we meer dan genoeg regenwoud restaureren en beschermen ter compensatie van onze uitstoot.

Overzicht methodologie

Het milieumanagementteam verzamelt gegevens uit het hele bedrijf over het verbruik van gas en elektriciteit, benzine, diesel en luchtreizen. Dan gebruiken ze de standaard conversiefactoren geleverd door het Britse departement voor milieu, voedsel en landbouw (DEFRA) om deze verschillende energiebronnen te converteren naar een CO2 equivalent. De conversiefactoren die we gebruiken zijn te vinden op de DEFRA-webpagina.

Deze cijfers omvatten de primaire CO2 emissies die samenhangen met het runnen van onze eigen activiteiten. Het is belangrijk te erkennen dat er extra emissies zijn die samenhangen met derden-leveranciers en dienstverleners en die niet kunnen worden opgenomen in onze eigen rapportering. Zo wordt bijvoorbeeld een proportioneel deel CO2 uitstoot gegenereerd door onze koerierdienst als gevolg van activiteiten uitgevoerd voor Nikwax, maar gegevens over het precieze percentage zijn niet beschikbaar.

Wanneer u vragen heeft over de methodologie die wordt gebruikt om deze grafiek te maken, kunt u contact opnemen met het Nikwax milieumanagementteam.

Over deze grafiek

Deze grafiek toont hoeveel gas en elektriciteit wij verbruiken voor kantoren en productie op onze locaties in het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de hoeveelheid product die we maken. De blauwe lijn is het maandelijkse cijfer dat sterk varieert gedurende het jaar volgens de seizoenen. De groene lijn is het voortschrijdende gemiddelde over een periode van twaalf maanden dat ons een betere indicatie van de algehele trend geeft. We streven naar een neerwaartse trend want die zou aangeven dat we met de tijd steeds efficiënter worden.

We gebruiken deze gebenchmarkte statistiek in plaats van het totale verbruik omdat dit ons toelaat te oordelen over de efficiëntie van het energiegebruik onafhankelijk van de groei van het bedrijf. Het totale verbruik is niet erg nuttig om efficiëntie te meten omdat het stijgt en daalt volgens de hoeveelheid die wij verkopen. Waar wij zeker van willen zijn is dat wij energie zo efficiënt mogelijk gebruiken, ongeacht de verkoop.

De statistiek is echter niet perfect en wijzigingen na verloop van tijd kunnen worden veroorzaakt door andere factoren dan efficiëntie. Moesten wij bijvoorbeeld het vullen van onze flessen uitbesteden, dan zou de energie die gebruikt wordt voor de vullijn niet langer meer intern verwerkt worden en zou dit het gehele proces efficiënter doen lijken. Wanneer er belangrijke wijzigingen zijn in de grafiek, zullen wij proberen om een opmerking in te voegen die de mogelijke redenen verklaart en of er eventueel een wijziging in de outsourcing werd doorgevoerd.

Ons totale energieverbruik, met inbegrip van vervoer, wordt gebruikt om onze CO2-uitstoot te berekenen die we vervolgens compenseren door financiering van herbebossing via de World Land Trust. Deze gegevens worden in een afzonderlijke grafiek weergegeven.

Overzicht methodologie

Elke maand worden onze elektriciteits- en gasmeters op onze vestigingen in het Verenigd Koninkrijk afgelezen. Het energieverbruik hier afgebeeld is de optelsom van productie, verwarming van gebouwen, elektriciteit voor computers, verlichting enz. Op het moment van schrijven toont de statistiek niet het energieverbruik in onze kantoren in de Verenigde Staten of Polen, maar we verwachten dat dit bescheiden is gezien hun kleine omvang. Enkele van de gebouwen die opgenomen zijn in deze meting worden ook gedeeld met onze zusteronderneming Páramo. Alle gebouwen die uitsluitend worden gebruikt door personeel van Páramo zijn uitgesloten.

Onze productieteams zorgen voor een maandelijks rapport met het aantal liters afgewerkt product die gemaakt werden. Dit omvat alle productlijnen. Vervolgens delen we het maandelijkse cijfer voor energieverbruik door het geproduceerde aantal liters om de bovenstaande gegevenspunten te genereren.

Wanneer u vragen heeft over de methodologie die wordt gebruikt om deze grafiek te maken, kunt u contact opnemen met het Nikwax milieumanagementteam.

Over deze grafiek

Deze grafiek toont hoeveel water wij verbruiken op onze locaties in het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de hoeveelheid product die we maken. De blauwe lijn is het maandelijkse cijfer dat sterk varieert gedurende het jaar volgens de seizoenen. De rode lijn is het voortschrijdende gemiddelde over een periode van twaalf maanden dat ons een betere indicatie van de algehele trend geeft. We streven naar een neerwaartse trend, want die zou aangeven dat we met de tijd steeds efficiënter worden.

We gebruiken deze gebenchmarkte statistiek in plaats van het totale verbruik omdat dit ons toelaat te oordelen over de efficiëntie van het watergebruik onafhankelijk van de groei van het bedrijf. Het totale verbruik is niet erg nuttig om efficiëntie te meten omdat het stijgt en daalt volgens de hoeveelheid die wij verkopen. Waar wij zeker van willen zijn is dat wij energie zo efficiënt mogelijk gebruiken, ongeacht de verkoop.

De statistiek is echter niet perfect en wijzigingen na verloop van tijd kunnen worden veroorzaakt door andere factoren dan efficiëntie. Moesten wij bijvoorbeeld het vullen van onze flessen uitbesteden, dan zou het water dat gebruikt wordt om de vullijn te spoelen niet langer meer intern verwerkt worden en zou het gehele proces efficiënter lijken. Wanneer er belangrijke wijzigingen zijn in de grafiek, zullen wij proberen om een opmerking in te voegen die de mogelijke redenen verklaart en of er eventueel een wijziging in de outsourcing werd doorgevoerd.

Overzicht methodologie

Elke maand worden onze watermeters op onze vestigingen in het Verenigd Koninkrijk afgelezen. Het watergebruik dat hier getoond wordt is de optelsom van productie, het vullen van de flessen, toiletten en drinkwater enz. Op het moment van schrijven toont de statistiek niet het waterverbruik in onze kantoren in de Verenigde Staten of Polen, maar we verwachten dat dit bescheiden is gezien hun kleine omvang. Enkele van de gebouwen die opgenomen zijn in deze meting worden ook gedeeld met onze zusteronderneming Páramo. Alle gebouwen die uitsluitend worden gebruikt door personeel van Páramo zijn uitgesloten.

Onze productieteams zorgen voor een maandelijks rapport met het aantal liters afgewerkt product die gemaakt werden. Dit omvat alle productlijnen. Vervolgens delen we het maandelijkse cijfer voor waterverbruik door het geproduceerde aantal liters om de bovenstaande gegevenspunten te genereren.

Wanneer u vragen heeft over de methodologie die wordt gebruikt om deze grafiek te maken, kunt u contact opnemen met het Nikwax milieumanagementteam.

Over deze grafiek

This graph shows the percentage of waste from our UK sites which we are sending to landfill, against the percentage of waste sent for recycling. When we refer to waste, we mean any solid material that leaves our site which is not product, packaging or marketing material.
Over the years, we have been steadily increasing the number of recycling streams to include cardboard, soft and hard plastics, paper, glass, metals, batteries and light bulbs, amongst others.

We had originally set ourselves a goal that by the end of 2017 we would be recycling 100% of our site waste and sending none of this to landfill. This was an ambitious target and, although we have made significant progress, we are not there yet. However, our commitment to send zero waste to landfill remains so we are extending this target to 2020 and are investigating a number of other options to ensure we achieve it.

Overzicht methodologie

The Environmental Management team gather waste data from across the company. Each site has a number of different bins which are emptied at various frequencies. Bin weights are measured wherever possible, however in some cases we have to use our waste companies’ estimated weights, based on bin size.

Once all weights have been totalled we then look at the combined recycled weight and the combined landfill weight, and calculate the percentages of these against the total waste produced. This statistic is calculated annually at the end of our financial year.