Wetenschappers over de hele wereld werken er hard aan om ons inzicht in het milieu op te bouwen. Respect voor de wetenschap is een essentieel onderdeel van de aanpak van Nikwax.
 

Wereldleider in veilig, high performance impregneren, reinigen en verzorgen van outdooruitrusting

 

Filosofie en principes van Nikwax

Combineren van emotie en wetenschap

De meeste mensen zullen toegeven dat ze een emotionele relatie met het milieu hebben. We stellen natuurlijke schoonheid op prijs, gaan ernaar op zoek en wanneer we het vinden voelen we ons gelukkig. Maar wanneer we die schoonheid niet vinden, maar in plaats daarvan vervuiling en vernietiging, zijn we vervolgens onvermijdelijk verdrietig. Een emotionele radar is een essentieel onderdeel van de mens en is de grootste motivator voor actie op milieugebied.

Emoties alleen geven ons niet altijd een gedetailleerd genoeg inzicht. Bij Nikwax worden we zoals iedereen gemotiveerd door onze emoties, maar hechten we ook heel veel belang aan rationele analyse. Zonder wetenschap zouden we niet weten wat klimaatverandering veroorzaakt, we zouden giftige chemische stoffen niet begrijpen en wij zouden ons nauwelijks bewust zijn van het aantal soorten dat met uitsterven bedreigd is. Zo is er zonder metingen en experimenten geen enkele manier om te weten of de oplossingen die wij ontwerpen effectief zijn.

Bij Nikwax doen we een poging om op de hoogte te blijven van de relevante wetenschap en te zorgen voor een dieper begrip van de problemen en uitdagingen. Net zo belangrijk is dat wij, wanneer wij een beleid implementeren dat gericht is op de aanpak van een van deze kwesties, ervoor zorgen dat we zeker weten dat we een manier hebben om de prestaties te meten. Door een rationele benadering zorgen wij ervoor dat onze acties niet alleen een emotionele terugverdientijd hebben, maar ook een echt voordeel voor het milieu hebben.

Wat betekent groen écht?

Groen zijn wordt het helemaal, maar mensen hebben verschillende opvattingen over wat ‘groen’ zijn nu eigenlijk echt is. Wij bij Nikwax willen dat onze klanten duidelijk begrijpen wat wij verstaan onder 'groen' en willen dat ze onze acties dienovereenkomstig beoordelen. Hier volgen wat wij de belangrijkste punten vinden.

Beschermen van consumenten en het milieu tegen gevaarlijke chemische stoffen
Elke onderneming die gebruikmaakt van chemische stoffen moet proberen om ze zo veilig mogelijk te maken. Het is vooral belangrijk voor nazorgproducten als de onze die bestemd zijn voor gebruik in huis.

Chemische veiligheid moet in het algemeen vier hoofdpunten aan de orde stellen:

  • Is het nu veilig voor me? - Zal dit me vergiftigen, me blind maken, me verbranden? In Europa en de markten van de ontwikkelde wereld bieden de consumentenwetgeving en etiketteringswetgeving een redelijk goede bescherming.
  • Is het veilig voor me op lange termijn? - Zal dit me kanker geven? Zal dit me chronische gezondheidsproblemen geven? Zal dit zich ophopen in mijn lichaam, bioaccumuleren? Zal dit mijn vruchtbaarheid beïnvloeden? Zal dit mijn vermogen om weerstand te kunnen bieden tegen ziekten blokkeren? De consumentenwetgeving is vaak zwakker op dit gebied.
  • Is het nu veilig voor het milieu? - Zal het vissen doden, mijn hond vergiftigen of mijn planten doen stoppen met groeien? In ontwikkelde landen moet de milieuwetgeving beschermen door waarschuwingen en wetten tegen vervuiling.
  • Is het veilig voor het milieu op lange termijn? - Zal dit de opwarming van de aarde en de klimaatverandering veroorzaken? Zal het degraderen tot chemische stoffen die persistent zijn in het milieu en bioaccumuleren? Zal dit uitsterven veroorzaken? Biodiversiteit verminderen? Wetgeving helpt hier niet altijd veel. Het duurt een eeuwigheid eer de wetgeving effectief wordt en het is moeilijk om te controleren.

Klik hier om onze lijst met aan beperkingen onderworpen stoffen te zien

Werken aan het verminderen van onze bijdrage aan de klimaatverandering
De klimaatverandering bestaat echt en wordt voornamelijk veroorzaakt door de mens: het is een groot probleem voor mensen en ecosystemen. Van alle mensen op de planeet dragen wij in de westerse wereld de grootste verantwoordelijkheid voor het probleem, zowel historisch gezien als vandaag de dag. Pervers genoeg maakt de rijkdom die we hebben opgebouwd door het verbranden van fossiele brandstoffen dat we ons veilig voelen voor de gevolgen van de klimaatverandering en vermindert dit onze motivatie om op te treden. De trieste waarheid is dat de wereldwijde armen het minst verantwoordelijk, het minst krachtig en nog ergst kwetsbaar voor klimaatverandering zijn. Wij vinden dat helemaal fout.

Bij Nikwax geloven wij dat om groen te zijn je moet proberen te doen wat je kan om de klimaatverandering te vertragen. Het meten van de output van je broeikasgassen is een begin, maar daarna moet je actie ondernemen. Investeren in efficiëntere technologie, wijzigen van verspillend gedrag, kiezen voor hernieuwbare energie en koolstofputten beschermen door conservering zijn maar een paar voorbeelden van positieve actie. Campagne voeren, debatteren, opleiden, stemmen en protesteren kunnen ook helpen om de dingen in de juiste richting te doen gaan. Klik hier om een grafiek van onze CO2-uitstoot en het energieverbruik te zien

Ondersteuning conservering van de natuurlijke habitat
In dit meest recente hoofdstuk van de menselijke geschiedenis hebben veel mensen zich gedragen alsof de natuurlijke wereld een optionele extra was, een mooi ding om te hebben, maar in wezen minder belangrijk dan geld en materiële bezittingen.

Deze houding erkent echter niet dat intacte ecosystemen ons nog steeds voorzien van onze meest elementaire behoeften: waterhuishouding, schone lucht, voedsel, klimaatregulering en bescherming tegen natuurrampen. Wanneer we machines en infrastructuur moesten bouwen en ervoor betalen om al deze ecosysteemdiensten te hebben, dan zouden we arm achterblijven.

Maar de mensheid krijgt meer van de natuurlijke wereld dan alleen deze materiële diensten, we krijgen ook iets wat moeilijker te definiëren valt. Dat gevoel dat we krijgen wanneer we de kracht, diversiteit en pure schoonheid van het leven op deze planeet ontmoeten en beseffen dat niets wat we ooit kunnen bouwen of ontwerpen dit ooit kan evenaren. Het besef dat dit prachtige evolutieproces de oorzaak is van onze eigen creatie en bewustzijn. De natuurlijke wereld is ons verleden, ons heden en onze toekomst. Het doet meer dan alleen maar ons lichaam onderhouden, het voedt onze geest en het voedt onze ziel. We moeten dit écht behouden. Klik hier om te weten te komen wat we doen aan conservering

Verantwoord omgaan met afval
Afval is lelijk en kan gevaarlijk zijn. Kunststofafval met name is een probleem vanwege de resistentie tegen biologische afbraak. Heel wat producten en verpakkingen eindigen op stortplaatsen en daarvoor moeten aanzienlijke hoeveelheden land voorzien worden van geulen die daarna met afval worden gevuld. Bovendien zijn de energie- en koolstofkosten van het vervoer van afval voor verwijdering en zelfs voor recycling significant.

Bij Nikwax geloven we dat om groen te zijn een bedrijf moet proberen om twee dingen te doen. Ten eerste de totale hoeveelheid verpakkingsmateriaal dat in zijn producten gaat verminderen en ten tweede het gebruik van gerecyclede en recyclebare materialen in haar producten, verpakkingen en kantoorbenodigdheden verhogen. Klik hier om gegevens te zien over onze efficiëntie in verpakkingen

Campagne voeren voor een verandering in de bredere samenleving
Het milieubewustzijn van Nikwax is afkomstig van haar oprichter en eigenaar Nick Brown. Zijn persoonlijke overtuigingen worden weerspiegeld in het bedrijf dat hij heeft opgebouwd. De meeste andere bedrijven moeten rekenschap afleggen aan de aandeelhouders voor wie winst de primaire reden is om te investeren in het bedrijf. Als gevolg hiervan geloven wij niet dat men bedrijven kan vertrouwen om zichzelf te reguleren op milieugebied. Wat werkelijk nodig is, is dat kiezers regeringen kiezen die bereid zijn om moeilijke beslissingen te nemen, grote vervuilers belastingen op te leggen en efficiëntie en innovatie in groene technologie stimuleren.

Om verantwoordelijkheid voor het milieu hoger op de politieke agenda te krijgen, moet de samenleving in zijn geheel bewuster en beter geïnformeerd zijn. Bij Nikwax vinden we dat een open debat aanmoedigen, een grotere blootstelling van milieuproblemen en een beter begrip bij het publiek allemaal vitale onderdelen zijn van het ‘groen zijn’. Klik hier om naar onze pagina over campagne en onderwijs te gaan.