Nikwax ontwerpt producten die veilig zijn voor gebruik in huis en die veilig zijn voor het milieu.
 

Wereldleider in veilig, high performance impregneren, reinigen en verzorgen van outdooruitrusting

 

Aan beperkingen onderworpen stoffen

Aan beperkingen onderworpen stoffen

Bij Nikwax maken we producten die ontworpen werden voor gebruik in de woning, waar kruisbesmetting van voedsel en lucht een reële mogelijkheid is. Dat is de reden waarom wij zo zorgvuldig alleen ingrediënten selecteren waarvan we weten dat ze veilig zijn en daarom vermijden we chemicaliën die een potentieel risico vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Al onze nazorgproducten worden vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk en dus wordt ons gebruik van chemische stoffen geregeld door de Europese REACH-wetgeving. Maar zoals met veel milieukwesties vinden wij dat de wet niet altijd ver genoeg gaat en soms te traag reageert op nieuwe informatie. Naast de naleving van de chemische beperkingen gedefinieerd door REACH (zie lijst van aan beperkingen onderworpen chemicaliën), heeft ons eigen team wetenschappers, onder wie twee doctors in de chemie, een striktere lijst ontwikkeld op basis van een preventieve aanpak.

Waar er bezorgdheid is over de veiligheid van een ingrediënt in onze formuleringen, maken wij onze beoordeling door zelf de wetenschappelijke artikelen te bestuderen. Wij hebben een gezonde achterdocht tegenover studies die intern worden uitgevoerd door grote chemische bedrijven omdat hun onpartijdigheid niet altijd kan worden gegarandeerd. Als u meer wil weten over hoe wij aankijken tegen chemische veiligheid, bezoek dan onze filosofie- en principespagina.

Onze naleving van zowel REACH als onze eigen RSL (zie hieronder) wordt regelmatig gecontroleerd als onderdeel van ons ISO-gecertificeerd geïntegreerd managementsysteem. Onze ISO-auditor is het British Standards Institution.

Nikwax lijst aan beperkingen onderworpen stoffen

De volgende tabel geeft een overzicht van de chemische stoffen of groepen chemische stoffen die volgens ons een potentieel risico voor de gezondheid van de mens of het milieu zijn en die we daarom uitsluiten uit onze nazorgformuleringen. Onzuiverheden op traceerniveau van de vermelde chemische stoffen kunnen in sommige gevallen (zelfs leidingwater kan op de achtergrond PFK-vervuiling bevatten) worden opgespoord. Deze tabel bevat geen potentieel schadelijke stoffen met geen denkbare toepassing in outdoor nazorgproducten.

Chemische stof of groepen chemische stoffen

Reden voor uitsluiting

Organofluorine en/of geperfluoreerde verbindingen (fluorkoolwaterstoffen, fluortelomere alcoholen, fluorpolymeren en alle PFK's met inbegrip van PFOS en PFOA.

Van veel afbraakproducten van geperfluorineerde polymeren is gebleken dat ze milieupersistent en potentieel zeer giftig zijn. Meer over fluorkoolwaterstoffen hier.

Fosfaten

Fosfaten kunnen leiden tot eutrofiëring in waterwegen.

Aromatische koolwaterstofsolventen

Sommige organische koolwaterstofsolventen zijn potentieel kankerverwekkend. Ze zijn ook brandbaar.

Koolwaterstofgassen gebruikt in aerosols

Koolwaterstofaerosolgassen (butaan en propaan) zijn sterke broeikasgassen. Zij kunnen zich ook verbinden met stikstofoxiden en ultraviolet licht om ozonverontreiniging te produceren.

Koolwaterstofgassen zijn ook zeer licht ontvlambaar.