Nikwax tak projektuje swoje produkty, aby były bezpieczne w użytku domowym i bezpieczne dla środowiska.
 

Lider na skalę światową w produkcji bezpiecznych i bardzo wydajnych środków do impregnacji,
czyszczenia i pielęgnacji odzieży i sprzętu turystycznego.

 

Substacje wykluczone

Consumer and Environmental safety

W Nikwax tworzymy produkty, które mają być używane w domu, gdzie istnieje prawdziwe zagrożenie wzajemnego skażenia żywności i powietrza. To dlatego z taką starannością wybieramy wyłącznie składniki, o których wiemy, że są bezpieczne, a unikamy substancji chemicznych stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

Wszystkie nasze produkty do pielęgnacji są produkowane w Wielkiej Brytanii, tak więc zasady wykorzystywnych przez nas substancji chemicznych regulują europejskie przepisy REACH. Ale, jak w przypadku wielu zagadnień związanych z ochroną środowiska, uważamy, że prawo nie zawsze sięga odpowiednio daleko i czasami może zbyt wolno reagować na nowe informacje. Oprócz tego, że postępujemy zgodnie z ograniczeniami dotyczącymi stosowania substancji chemicznych nałożonymi przez REACH (zob. lista ograniczanych substancji chemicznych), nasz własny zespół naukowców, w tym dwóch doktorów chemii, stworzył jeszcze surowszą listę substancji wykluczonych.

Kiedy pojawiają się wątpliwości na temat bezpieczeństwa jakiegoś składnika używanego w naszych preparatach, sami przeprowadzamy ocenę, badając dokumenty naukowe. Zachowujemy zdrową podejrzliwość wobec badań wewnętrznych przeprowadzanych przez duże koncerny chemiczne, ponieważ nie zawsze można zagwarantować ich bezstronność. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego podejścia do bezpieczeństwa substancji chemicznych, odwiedź naszą stronę „Filozofia i zasady“.

W ramach Systemu Zarządzania Zintegrowanego zgodnego z wymaganiami normy ISO regularnie sprawdzana jest zgodność naszych procedur zarówno z przepisami REACH, jak i naszymi własnymi przepisami RSL (przedstawionymi poniżej). Naszym audytorem ISO jest British Standards Institution

Lista substancji ograniczanych w Nikwax

Poniższa tabela przedstawia substancje chemiczne albo grupy substancji chemicznych, które uważamy za potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka i dla środowiska, dlatego wyłączamy je ze składu naszych produktów pielęgnacyjnych. W niektórych przypadkach mogą być wykryte śladowe ilości substancji chemicznych z podanej tutaj listy (nawet woda w kranie może być naturalnie skażona PFC). Tabela ta nie zawiera potencjalnie szkodliwych substancji, które nie mają zastosowania w środkach do pielęgnacji odzieży i sprzętu turystycznego.

 

 

Substancja chemiczna lub grupa substancji chemicznych

Powód wykluczenia

Związki fluorowcoorganiczne i/lub perfluorowane (fluoropochodne węglowodorów, alkohole fluorotelomerowe, polimery fluorowe oraz wszystkie PFCs, w tym PFOS i PFOA).

Odkryto, że wiele produktów rozpadu polimerów perfluorowanych pozostaje na długo w środowisku i są one potencjalnie bardzo toksyczne. Więcej o fluoropochodnych węglowodorów tutaj.

Fosforany

Fosforany mogą powodować eutrofizację dróg wodnych.

Aromatyczne rozpuszczalniki węglowodorowe

Niektóre organiczne rozpuszczalniki węglowodorowe są potencjalnie rakotwórcze. Są również łatwopalne.

Gazy węglowodorowe używane w aerozolach

Gazy węglowodorowe w aerozolach (butan i propan) to silne gazy cieplarniane. Mogą również mieszać się z tlenkiem azotu i ultrafioletem, powodując zanieczyszczenie ozonem.
Gazy węglowodorowe są również bardzo łatwopalne.