Nikwax supports and promotes conservation through partnerships with The World Land Trust and EOCA.
 

Lider na skalę światową w produkcji bezpiecznych i bardzo wydajnych środków do impregnacji,
czyszczenia i pielęgnacji odzieży i sprzętu turystycznego.

 

Ochrona środowiska naturalnego

Blue Eared Kingfisher Alcedo meninting, by HUTANBez lasów deszczowych i innych siedlisk naturalnych nie tylko stracilibyśmy niezwykłą bioróżnorodność, dzięki której są one takie piękne, ale również ważne usługi ekosystemów, na których my, ludzie, polegamy.

A w Nikwax czujemy, że wszyscy ludzie mają obowiązek robić co w ich mocy, aby chronić to, co jeszcze zostało ze świata przyrody. To dlatego odkładamy pieniądze na fundusz ochrony i ponownego zalesiania w niektórych, najbardziej zagrożonych rejonach naszej planety.

 

 

 

Współpraca z World Land Trust

Jak w wielu innych dziedzinach naszej działalności, tak i tutaj chcemy mieć pewność, że nasze pieniądze są dobrze wydawane. Finansowe wsparcie dla World Land Trust to najlepszy sposób, jaki możemy znaleźć, na zapewnienie, że zagrożone ekosystemy będą chronione nie tylko dzisiaj, ale na zawsze. Strategia World Land Trust polega na wykorzystaniu funduszy na zakup ziemi na terenach o znaczeniu ekologicznym i zrównoważone zarządzanie rezerwatami przy współpracy z lokalnymi partnerami i społecznościami.

Współpraca z lokalnymi mieszkańcami to podstawa filozofii World Land Trust. Zakupione tereny są na koniec przekazywane miejscowym organizacjom pozarządowym, które mają największe szanse na zdobycie wsparcia i zrozumienia wśród zaangażowanych społeczności. Małe projekty zrównoważonych działek pozwalają im samym się utrzymywać i długo przetrwać. Odwiedź stronę World Land Trust aby dowiedzieć się więcej.


WkładNikwax
Choco Toucan (Ramphastos brevis), by Andrew SmileyW Nikwax od 2007 roku obliczamy naszą podstawową emisję dwutlenku węgla. Od tego czasu co roku równoważymy tę emisję, doliczając szacunkowe wartości za jakiś rok poprzedzający rok 2007, ofiarowując te pieniądze na rzecz Río Canandé Reserve w Ekwadorze. Fundusze te są wykorzystywane do regeneracji zniszczonych terenów i zapobiegania dalszej deforestacji dzięki zwiększeniu terenu rezerwatu. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się, w jaki sposób równoważymy własną emisję poprzez World Land Trust.

Oprócz przekazywania funduszy na pokrycie naszego śladu węglowego, taką samą kwotę przekazujemy na najpilniejsze sprawy zgłaszane przez World Land Trust. Fundusz WLT Action Fund zapewnia środki na nabycie ziemi w miejscach, w których ekosystemom grozi bliskie niebezpieczeństwo. Poniższe mapy przedstawiają kilka projektów, które bezpośrednio zyskały na wsparciu Nikwax.

2011 Action fund – aktualizacja (rozwijana)

Pieniądze przekazane z Nikwax na fundusz Action w 2011 roku zostały wykorzystane w akcji WLT Orangutan – pomogły w nabyciu 5,6 ha strategicznie położonej działki lasów deszczowych na malezyjskim Borneo.

WLT współpracuje z dwiema organizacjami partnerskimi w Sagah, na malezyjskim Borneo: LEAP Spiral i HUTAN, które współpracują ze sobą przy nabywaniu i chronieniu strategicznie położonych terenów na bardzo zróżnicowanych biologicznie obszarach zalewowych w dolnym biegu rzeki Kinabatangan.

Female Orang utan, Borneo, by HUTANOkoło 80% malezyjskiej populacji dzikich orangutanów przebywa na terenie Sabah, ale dolny Kinabatangan cierpi wskutek alarmującego tempa deforestacji, zamieniając niegdyś gęsty lat we fragmentaryczne i odosobnione zalesione skrawki ziemi. Na tych odosobnionych terenach populacja orangutanów została pozostawiona własnemu losowi, niezdolna bezpiecznie poruszać się po swoim domu – lesie w poszukiwaniu pożywienia i partnerów, co zmniejsza ich szanse na przetrwanie.

To dlatego, poprzez ochronę małego, ale ważnego strategicznie skrawka ziemi, WLT pomaga partnerom z Malezji w stworzeniu „korytarzy dla dzikich zwierząt“, które połączą ze sobą obszary chronione i stworzą większe bezpieczne schronienie dla takich zwierząt jak orangutany, aby mogły się one bezpiecznie poruszać po tym wyjątkowym siedlisku w lasach deszczowych.

Isabelle Lackman, dyrektor HUTAN, powiedziała:

„Cały ten teren jest niezwykle ważny dla dzikich zwierząt, dlatego staramy się kupić tyle działek, ile zdołamy. 5,6 ha to położony nad rzeką kawałek lasu i główne siedlisko orangutanów i innych dzikich zwierząt, w tym małp długonosych, wąskonosych czy dzioborożców“. Dodała jeszcze: „To również część tradycyjnego szlaku słoni, które mijają wioskę Sukau, idąc od estuarium Kinabatangan do lasów położonych w górze tej rzeki. Gdyby te tereny zostały przekształcone w plantację palm oliwnych albo przekazane na cele turystyczne, szlak słoni zostałby odcięty, co spowodowałoby wzrost liczby konfliktów między ludźmi a słoniami otaczającymi wioskę“.

Kliknij tutaj, aby przeczytać cały artykuł World land Trust.

Współpraca z European Outdoor Conservation Association (Europejskim Stowarzyszeniem ds. Ochrony Przyrody, EOCA)

EOCAThe European Outdoor Conservation Association zbiera fundusze w całej branży turystycznej i wykorzystuje je na wspieranie projektów ochrony środowiska wskazywanych przez swoich członków. Do końca 2012 roku EOCA przekaże ponad 1 milion euro na projekty związane z ochroną środowiska na całym świecie.

Nikwax blisko współpracuje z EOCA od jego powstania w 2006 roku. Nasz założyciel i dyrektor generalny, Nick Brown, jest obecnie wiceprezesem tej organizacji. Nikwax, działając w pojedynkę, niewiele osiągnie, dlatego współpraca z innymi firmami to ważny sposób przekazywania informacji i zachęcania do większego uczestnictwa.