Nikwax Nikwax

Nikwax wspiera i promuje ochronę przyrody poprzez współpracę z The World Land Trust i EOCA.

Rare Kingfisher bird protected by conservation efforts supported by Nikwax

Bez lasów deszczowych i innych siedlisk naturalnych nie tylko stracilibyśmy niezwykłą bioróżnorodność, dzięki której są one takie piękne, ale również ważne funkcje ekosystemów, na których my, ludzie, polegamy.

A w Nikwax czujemy, że wszyscy ludzie mają obowiązek robić co w ich mocy, aby chronić to, co jeszcze zostało ze świata przyrody. To dlatego odkładamy pieniądze na fundusz ochrony i ponownego zalesiania w niektórych, najbardziej zagrożonych rejonach naszej planety.

Współpraca z World Land Trust

Jak w wielu innych dziedzinach naszej działalności, tak i tutaj chcemy mieć pewność, że nasze pieniądze są dobrze wydawane. Finansowe wsparcie dla World Land Trust to najlepszy sposób, jaki możemy znaleźć, na zapewnienie, że zagrożone ekosystemy będą chronione nie tylko dzisiaj, ale na zawsze. Strategia World Land Trust polega na wykorzystaniu funduszy na zakup ziemi na terenach o znaczeniu ekologicznym i zrównoważone zarządzanie rezerwatami przy współpracy z lokalnymi partnerami i społecznościami.

Współpraca z lokalnymi mieszkańcami to podstawa filozofii World Land Trust. Zakupione tereny są na koniec przekazywane miejscowym organizacjom pozarządowym, które mają największe szanse na zdobycie wsparcia i zrozumienia wśród zaangażowanych społeczności. Małe projekty zrównoważonych działek pozwalają im samym się utrzymywać i długo przetrwać.


WkładNikwax

W Nikwax od 2007 roku obliczamy naszą podstawową emisję dwutlenku węgla. Od tego czasu co roku równoważymy tę emisję, doliczając szacunkowe wartości za jakiś rok poprzedzający rok 2007, ofiarowując te pieniądze na rzecz Río Canandé Reserve w Ekwadorze. Fundusze te są wykorzystywane do regeneracji zniszczonych terenów i zapobiegania dalszej deforestacji dzięki zwiększeniu terenu rezerwatu.


Oprócz przekazywania funduszy na pokrycie naszego śladu węglowego, taką samą kwotę przekazujemy na najpilniejsze sprawy zgłaszane przez World Land Trust. Fundusz WLT Action Fund zapewnia środki na nabycie ziemi w miejscach, w których ekosystemom grozi bliskie niebezpieczeństwo.

Jak zrekompensować własne emisje
Near Threatened Yellow-Throated Toucan
Person Climbing mountain range in Nikwax Treated Garments

Współpraca z European Outdoor onservation Association (Europejskim Stowarzyszeniem ds. Ochrony Przyrody, EOCA)

European Outdoor Conservation Association to stowarzyszenie firm działających w branży turystycznej w Europie, których wspólnym celem jest zebrać fundusze na projekty z zakresu ochrony przyrody. EOCA zostało założone w 2006 r. i zebrało prawie 5 milionów euro na 172 projekty w 65 różnych krajach. Obejmują one odbudowę szlaków w Szkocji, lasów w Wietnamie, jak i raf koralowych w Indonezji.

Firma Nikwax stanowi kluczową część EOCA od momentu powstania stowarzyszenia i jest jego członkiem stowarzyszonym od 2015 r. Oznacza to, że oprócz wspierania działań na rzecz ochrony przyrody, Nikwax pomaga również finansować kluczowe operacje wewnętrzne, które umożliwiają EOCA rozwój i dalsze przekazywanie środków na projekty przyrodnicze na całym świecie.


“We depend on our planet and its ecosystems and as an outdoor company, we want to help protect and preserve nature for future generations to enjoy.”

This page is cached

Loading ...