Nikwax Planting Trees

Pomiary to zasadnicza część podejścia firmy Nikwax do ochrony środowiska. Bez nich nie wiedzielibyśmy czy nasza polityka działa.

Dążenie do ciągłej poprawy

Jeżeli zamierzasz zredukować wpływ swojej firmy na środowisko naturalne, podstawowym krokiem będzie jego zmierzenie. Bez pomiarów niemożliwe jest określenie, czy twoje regulaminy działają, a zatem, czy należy kontynuować takie postępowanie czy spróbować czegoś innego. Nikwax ma obecnie takie dane za kilka ostatnich lat. W niektórych dziedzinach wykazują one poprawę, w innych – tylko niewielkie zmiany.

Udostępniając te dane na naszej stronie internetowej, otwieramy się na nadzór publiczny i krytykę. Mamy nadzieję, że ta przejrzystość pomoże wszystkim skupić się na firmie i stymulować dalsze innowacje w naszych dążeniach do zredukowania wpływu na środowisko.

Patrząc poza siebie

Jedną rzeczą jest mieć wewnętrzny punkt widzenia na to, jak dobrze sobie radzimy, aby być jak najbardziej zrównoważonym. Ale to co innego, aby porównać się z resztą branży. Otwarcie się na porównania z innymi firmami może być ryzykowne dla Twojej reputacji. Ale jest to niezbędne, jeśli naprawdę myślisz o zrównoważonym rozwoju. Musisz wiedzieć, jak dobrze sobie radzisz w kontekście inicjatyw, kiedy inne firmy starają się być lepsze. Następnie zapytaj, czy robisz wystarczająco dużo.

Indeks Higga jest jednym z głównych sposobów, w jaki nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju są mierzalne

Higg Index został opracowany przez Sustainable Apparel Coalition („SAC”, jak się go czasem nazywa). Jest to zestaw narzędzi, których marki i detaliści mogą używać do mierzenia każdego etapu swojej podróży do zrównoważonego rozwoju. Dokładnie mierzy i porównuje wydajność firmy lub produktu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na temat indeksu Higg

Począwszy od 2018 roku, Nikwax zaczął przeprowadzać oceny Higg Index raz w roku. Oceny te są zewnętrznie weryfikowane przez zatwierdzonego przez SAC rzeczoznawcę na miejscu. Podejmując oceny Higg, możemy uzyskać zasadniczy obraz tego, jak dobrze mierzą się wysiłki Nikwax na rzecz zrównoważonego rozwoju w porównaniu z naszymi konkurentami.

Nikwax jest oceniany za skuteczne zarządzanie środowiskiem w następujących obszarach:

  1. Nasze systemy zarządzania środowiskowego
  2. Efektywność naszego zużycia energii i kroki, które podejmujemy, aby zminimalizować emisję gazów cieplarnianych
  3. Optymalizacja naszego zużycia wody
  4. Nasze wykorzystanie ścieków
  5. Nasza gospodarka odpadami
  6. Nasze wykorzystanie chemikaliów i zarządzanie nimi

Najnowsze informacje na temat naszych działań środowiskowych.

Statystyki te pokazują, jak nasze wyniki zmieniają się z upływem czasu. Nie można ich jednak bezpośrednio porównywać z wynikami innych firm, chyba że wykażą one wykorzystanie takiej samej metodologii. Ważne jest również, by uwzględnić potencjalne różnice pomiędzy działalnością tych firm. Na przykład, jeśli chodzi o energię elektryczną, możemy zmierzyć jedynie nasze własne jej zużycie, a nie zużycie naszych dostawców czy usługodawców. Inne firmy mogą zlecać na zewnątrz energochłonne procesy, takie jak produkcję przemysłową, napełnianie czy wydruki.

CO2

O tym wykresie

Ten wykres pokazuje nasze pierwotne emisje dwutlenku węgla wynikające ze zużycia gazu, energii elektrycznej, paliwa do pojazdów służbowych i podróży lotniczych personelu. Nie obejmuje emisji dwutlenku węgla związanych z dostawcami zewnętrznymi i usługodawcami.

Obecnie kupujemy certyfikowaną energię odnawialną do znacznej części naszego zużycia energii elektrycznej. Stosujemy ocenę zerową dla emisji dwutlenku węgla z naszej certyfikowanej energii odnawialnej w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla.

Przegląd metodologii

Zespół ds. Zarządzania Ochroną Środowiska zbiera z całej firmy dane na temat zużycia gazu, elektryczności, benzyny, gazu napędowego i podróży lotniczych. Następnie korzystają ze standardowych współczynników przeliczeniowych dostarczonych przez DEFRA (brytyjski Wydział ds. Ochrony Środowiska, Żywności i Rolnictwa), aby zamienić te różne źródła energii elektrycznej na ekwiwalent CO2. Wykorzystywane przez nas współczynniki przeliczeniowe można znaleźć na stronie internetowej DEFRA.

Dane te obejmują podstawową emisję CO2 związaną z prowadzeniem własnej działalności. Ważne, aby pamiętać, że dochodzą tu jeszcze emisje związane z dostawcami i usługodawcami, których nie możemy uwzględnić w naszych raportach. Na przykład: odsetek emisji CO2 naszych kurierów jest generowana jako efekt działań na rzecz Nikwax, niedostępne są jednak informacje, jaka to dokładnie wysokość

Jeżeli masz jakieś pytania na temat metodologii wykorzystanej przy tworzeniu tego wykresu, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Zarządzania Ochroną Środowiska w Nikwax.

Energia

Na temat tego wykresu

Wykres pokazuje, ile gazu i energii elektrycznej zużywamy w biurach i zakładzie produkcyjnym w naszych fabrykach w Wielkiej Brytanii, w odniesieniu do naszej produkcji. Linia niebieska to dane miesięczne, zmieniające się bardzo na przestrzeni roku, w zależności od sezonu. Linia zielona to 12-miesięczna średnia sezonowa, dająca lepsze wyobrażenie o ogólnych trendach. Dążymy do trendu spadkowego, co by oznaczało, że z czasem stajemy się coraz bardziej wydajni.

Jako punktu odniesienia używamy raczej tej statystyki, a nie ogólnego zużycia, ponieważ pozwala nam ona ocenić wydajność zużycia energii elektrycznej niezależnie od wzrostu całej firmy. Zużycie ogólne nie za bardzo przydaje się w ocenie wydajności, gdyż rośnie i spada zależnie od wielkości sprzedaży. Chcemy mieć pewność, że wykorzystujemy energię elektryczną tak wydajnie, jak to tylko możliwe, niezależnie od wielkości sprzedaży.

Statystyki te nie są jednak idealne, a zmiany na przestrzeni czasu mogą być spowodowane czymś innym niż tylko wydajnością. Na przykład: gdybyśmy mieli zlecić na zewnątrz proces napełniania butelek, energia elektryczna potrzebna do funkcjonowania tej linii nie liczyłaby się do zużycia wewnętrznego, a cały proces wyglądałby na bardziej wydajny. Tam, gdzie pojawiają się znaczne różnice na wykresie, staramy się wpisać komentarz wyjaśniający możliwe jego przyczyny, w tym outsourcing.

Nasze zużycie energii elektrycznej ogółem, w tym na transport, stanowi podstawę do obliczenia emitowanego przez nas dwutlenku węgla, który następnie kompensujemy finansując ponowne zalesianie terenów poprzez World Land Trust. Te dane przedstawiono na odrębnym wykresie.

Przegląd metodologii

Co miesiąc, we wszystkich naszych fabrykach na terenie Wielkiej Brytanii, odczytywane są liczniki energii elektrycznej i gazu. Pokazane tu zużycie energii elektrycznej to wynik produkcji, ogrzewania budynków, używania komputerów, oświetlenia itp. W chwili publikowania tych danych statystyki nie uwzględniały zużycia energii elektrycznej w naszych biurach w USA czy w Polsce, ale spodziewamy się, że ze względu na ich niewielkie rozmiary, będzie ono niewysokie. Niektóre budynki ujęte w tej statystyce dzielimy z naszą spółką siostrzaną Páramo. Ze statystyki wyłączono budynki wykorzystywane wyłącznie przez pracowników Páramo.

Nasze zespoły produkcyjne co miesiąc zgłaszają liczbę litrów wyprodukowanego gotowego produktu. Obejmuje to wszystkie linie produkcyjne. Następnie dzielimy miesięczne zużycie energii elektrycznej przez litry gotowego produktu, aby wygenerować punkty danych wyświetlone powyżej.

Jeżeli masz jakieś pytania na temat metodologii wykorzystanej przy tworzeniu tego wykresu, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Zarządzania Ochroną Środowiska w Nikwax.

Woda

Na temat tego wykresu

Wykres pokazuje, ile wody zużywamy w naszych fabrykach w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do naszej produkcji. Linia niebieska to dane miesięczne, zmieniające się bardzo na przestrzeni roku, w zależności od sezonu. Linia czerwona to 12-miesięczna średnia sezonowa, dająca lepsze wyobrażenie o ogólnych trendach. Dążymy do trendu spadkowego, co by oznaczało, że z czasem stajemy się coraz bardziej wydajni.

Jako punktu odniesienia używamy raczej tej statystyki, a nie ogólnego zużycia, ponieważ pozwala nam ona ocenić wydajność zużycia wody niezależnie od wzrostu całej firmy. Zużycie ogólne nie za bardzo przydaje się w ocenie wydajności, gdyż rośnie i spada zależnie od wielkości sprzedaży. Chcemy mieć pewność, że wykorzystujemy energię elektryczną tak wydajnie, jak to tylko możliwe, niezależnie od wielkości sprzedaży.

Statystyki te nie są jednak idealne, a zmiany na przestrzeni czasu mogą być spowodowane czym innym niż tylko wydajnością. Na przykład: gdybyśmy mieli zlecić na zewnątrz proces napełniania butelek, woda potrzebna do przepłukiwania tej linii nie liczyłaby się do zużycia wewnętrznego, a cały proces wyglądałby na bardziej wydajny. Tam, gdzie pojawiają się znaczne różnice na wykresie, staramy się wpisać komentarz wyjaśniający możliwe jego przyczyny, w tym outsourcing.

Przegląd metodologii

Co miesiąc, we wszystkich naszych fabrykach na terenie Wielkiej Brytanii, odczytywane są liczniki wody. Pokazane tu zużycie wody to suma z produkcji, napełniania butelek, toalet, wody pitnej itp. W chwili publikowania tych danych statystyki nie uwzględniały zużycia wody w naszych biurach w USA czy w Polsce, ale spodziewamy się, że ze względu na ich niewielkie rozmiary, będzie ono niewysokie. Niektóre budynki ujęte w tej statystyce dzielimy z naszą spółką siostrzaną Páramo. Ze statystyki wyłączono budynki wykorzystywane wyłącznie przez pracowników Páramo.

Nasze zespoły produkcyjne co miesiąc zgłaszają liczbę litrów wyprodukowanego gotowego produktu. Obejmuje to wszystkie linie produkcyjne. Następnie dzielimy miesięczne zużycie wody przez litry gotowego produktu, aby wygenerować punkty danych wyświetlone powyżej.

Jeżeli masz jakieś pytania na temat metodologii wykorzystanej przy tworzeniu tego wykresu, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Zarządzania Ochroną Środowiska w Nikwax.

Waste

Na temat tego wykresu

Ten wykres pokazuje procent odpadów z naszych zakładów w Wielkiej Brytanii, które wysyłamy na składowiska, w stosunku do procentu odpadów wysyłanych do recyklingu. Kiedy mówimy o odpadach, mamy na myśli każdy stały materiał, który opuszcza naszą witrynę, który nie jest produktem, opakowaniem ani materiałem marketingowym.

Przez lata systematycznie zwiększaliśmy liczbę strumieni recyklingu m.in. o tekturę, miękkie i twarde tworzywa sztuczne, papier, szkło, metale, baterie i żarówki.

Początkowo postawiliśmy sobie za cel, że do końca 2017 roku będziemy poddawać recyklingowi 100% naszych odpadów i nie wysyłać ich na składowiska. Był to ambitny cel i chociaż poczyniliśmy znaczne postępy, jeszcze do tego nie doszliśmy. Jednak nasze zobowiązanie do wysyłania zerowej ilości odpadów na składowiska pozostaje, więc przedłużamy ten cel do 2020 r. i badamy szereg innych opcji, aby zapewnić, że go osiągniemy.

Przegląd metodologii

Zespół ds. Zarządzania Środowiskowego zbiera dane o odpadach z całej firmy. Każda witryna ma wiele różnych pojemników, które są opróżniane z różną częstotliwością. Wagi pojemników są mierzone wszędzie tam, gdzie to możliwe, jednak w niektórych przypadkach musimy korzystać z szacunkowych wag naszych firm zajmujących się odpadami, w oparciu o rozmiar pojemnika.

Po zsumowaniu wszystkich wag, patrzymy na łączną wagę odpadów poddanych recyklingowi i łączną wagę składowiska i obliczamy ich udział procentowy w stosunku do całkowitej ilości wytworzonych odpadów. Ta statystyka jest obliczana corocznie na koniec naszego roku obrotowego.

Jeżeli masz jakieś pytania na temat metodologii wykorzystanej przy tworzeniu tego wykresu, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Zarządzania Ochroną Środowiska w Nikwax.

Here at Nikwax, our passion for the great outdoors and protection of the environment is at the heart of what we do. We constantly strive to improve our sustainability and environmental credentials throughout the business.

This page is cached

Loading ...