Nikwax støtter og fremmer konservering via partnerskaber med World Land Trust og EOCA.
 

Verdens førende producent af sikre, effektive imprægneringsprodukter til rengøring og pleje af udendørsudstyr

 

Naturbevaring

Blue Eared Kingfisher Alcedo meninting, by HUTANUden regnskove og andre naturlige habitater ville vi ikke kun miste den vidunderlige biodiversitet, som gør dem smukke, men også de vitale økosystemtjenester, som vi mennesker er så afhængige af.

Hos Nikwax føler vi, at alle mennesker har et ansvar for at gøre, hvad de kan for at beskytte det, der er tilbage af den naturlige verden. Det er derfor, vi sætter penge til side til at finansiere naturbevaring og genplantning i nogle af de mest truede områder på vores planet.

 

 

 

Samarbejder med World Land Trust

På lige fod med alle andre områder af vores virksomhed, ønsker vi at sikre, at vores penge gives godt ud. Donationer til the World Land Trust er den bedste måde, vi har kunnet finde, der sikrer, at truede økosystemer beskyttes, ikke bare i dag, men for altid. World Land Trust-strategien går ud på at bruge donationer til jordkøb i områder af økologisk betydning og samarbejde med lokale partnere og lokalsamfund om at forvalte reservaterne på bæredygtig vis.

Et samarbejde med lokale folk er kernen i the World Land Trust's filosofi. Jordkøb overdrages i sidste instans til lokale ngo'er, som er bedst placeret til at opnå støtte og forståelse hos de involverede lokalsamfund. Med små bæredygtige udviklingsprojekter kan reservaterne understøtte sig selv, hviket sikrer deres overlevelse på lang sigt.

Besøg World Land Trust websitet og få flere oplysninger.

Nikwax's bidrag
Choco Toucan (Ramphastos brevis), by Andrew Smiley Hos Nikwax har vi beregnet vores primære kuldioxidemissioner siden 2007. Lige siden har vi hvert år modregnet disse emissioner plus et anslået tal for et præ-2007 år ved at donere til Rio Canandé Reservatet i Ecuador. Disse midler anvendes til at regenerere ødelagte områder og forhindre yderligere skovrydning ved at udvide reservatet. Klik her for at finde ud af, hvordan du modregner dine egne emissioner via World Land Trust'en.

Udover at donere til dækningen af vores CO2-fodaftryk, donerer vi et tilsvarende beløb til World Land Trust'ens mest presserende henvendelser. WLT Action Fonden stiller midler til jordkøb til rådighed, dér hvor økosystemer er i overhængende fare. Nedenstående kort viser nogle af de projekter, der har haft direkte fordel af Nikwax's støtte.

Opdatering om 2011 Action Fonden (udvid)

Samarbejder med European Outdoor Conservation Association — EOCA

EOCA European Outdoor Conservation Association indsamler penge fra hele outdoor-industrien og bruger dem til at støtte naturbevaringsprojekter, der udpeges af deres medlemmer. Ved udgangen af 2012 vil EOCA have bidraget med mere end € 1 million til naturbevaringsprojekter over hele verden.

Nikwax har arbejdet tæt sammen med EOCA siden stiftelsen i 2006. Vores egen stifter og administrerende direktør, Nick Brown, er nu vicepræsident for foreningen. Nikwax kan på egen hånd ikke opnå så meget, og et samarbejde med andre virksomheder er derfor en vigtig måde at sprede budskabet på og tilskynde til en bredere deltagelse.