Nikwax designer produkter, der skal kunne anvendes på sikker vis i hjemmet og også skåne miljøet.
 

Verdens førende producent af sikre, effektive imprægneringsprodukter til rengøring og pleje af udendørsudstyr

 

Stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

Forbruger- og miljøsikkerhed

Hos Nikwax fremstiller vi produkter, der skal kunne anvendes i hjemmet, hvor der er en reel mulighed for krydskontaminering af fødevarer og luft. Det er derfor, vi er så omhyggelige med kun at vælge elementer, som vi ved er ufarlige, og undgår kemikalier, der udgør en potentiel risiko for menneskers sundhed og miljøet.

Alle vores efterbehandlingsprodukter er fremstillet i England, så vores brug af kemikalier reguleres af den europæiske REACH-lovgivning. Men som det er tilfældet med mange miljøspørgsmål føler vi, at loven ikke altid er tilstrækkelig, og at den kan være langsom til at reagere på ny information. Udover vores overholdelse af de kemiske begrænsninger, der er defineret af REACH (se liste over kemikalier, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger), har vores eget forskningsteam, herunder to ph.d.-kemikere, udviklet en mere stringent liste, baseret på et forsigtighedsprincip.

I tilfælde, hvor vi er betænkelige ved sikkerheden i forbindelse med en bestanddel i en af vores formuleringer, foretager vi en vurdering ved selv at gennemgå de videnskabelige afhandlinger. Vi har en sund skepsis til undersøgelser, der er blevet udført af store kemiske virksomheder, da deres upartiskhed ikke altid kan garanteres. Hvis du ønsker at læse mere om, hvordan vi griber kemisk sikkerhed an, så besøg vores side om Filosofi og Principper her.

Vores overholdelse af både REACH og vores egen RSL (liste over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, der er vist nedenfor), revideres regelmæssigt som en del af vores ISO-certificerede integrerede styresystem. Vores ISO-revisor er British Standards Institution.

Nikwax's liste af stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

Nedenstående tabel er en opsummering af de kemikalier eller grupper af kemikalier, som vi mener, udgør en potentiel risiko for menneskers sundhed eller miljøet, og som derfor ikke anvendes  i vores efterbehandlingsformuleringer. Spor af urenheder i de anførte kemikalier kan i visse tilfælde detekteres (selv vand fra hanen kan indeholde baggrundsforurening af PFC). Tabellen omfatter ikke potentielt skadelige stoffer, der ikke har nogen tænkelig anvendelse i udendørs efterbehandlingsprodukter.

Kemikalie eller gruppe af kemikalier

Årsag til udelukkelsen

Organofluorine og / eller perfluorerede forbindelser (fluorcarboner, fluortelomeralkoholer, fluorpolymerer og alle PFC'er inklusive PFOS og PFOA.

Mange nedbrydningsprodukter af perfluorerede polymerer har vist sig at være persistente miljømæssigt og potentielt meget giftige. Flere oplysninger om fluorcarboner her.

Fosfater

Fosfater kan forårsage eutrofiering i vandløb.

Aromatiske carbonhydridopløsninger

Nogle organiske carbonhydridopløsninger er potentielt kræftfremkaldende. De er også brandfarlige.

Carbonhydridgasser, der anvendes i aerosoler

Hydrocarbon aerosolgasser (butan og propan) er stærke drivhusgasser. De kan også gå i forbindelse med kvælstofoxider og ultraviolet lys, der producerer ozonforurening.

Carbonhydrid-gasser er ligeledes yderst brandfarlige.