Måling er en væsentlig del af Nikwax's miljøstrategi. Uden måling ville vi ikke vide, om vores politikker virker.
 

Verdens førende producent af sikre, effektive imprægneringsprodukter til rengøring og pleje af udendørsudstyr

 

Miljøindikatorer

Stræber efter en kontinuerlig forbedring

Environmental Indicators

Måling af ens miljømæssige fodaftryk er et væsentligt første skridt, hvis man har til sigte at reducere det. Uden måling er det umuligt at vide, om ens politikker virker, og om man skal fortsætte eller prøve noget andet. Nikwax har nu flere års data, der viser forbedringer på visse områder, men kun mindre ændringer andre steder. Ved at dele disse data online giver vi offentligheden mulighed for at nærlæse dem og forholde sig til dem. Vores håb er, at denne gennemsigtighed vil øge alle medarbejderes fokus og tilskynde til yderligere innovation i vores strategier for en reducering af påvirkningerne.

Disse statistikker viser, hvordan vores resultater ændrer sig over tid. De kan imidlertid ikke sammenlignes direkte med andre virksomheders statistikker, medmindre de kan dokumentere, at de har brugt den samme metode. Det er også vigtigt at overveje potentielle forskelle mellem virksomheders drift. Vi kan for eksempel med hensyn til energi kun måle vores eget forbrug, og ikke vores leverandørers eller serviceudbyderes forbrug. Andre virksomheder outsourcer måske energiintensive processer, som fx produktion, påfyldning eller trykning.

Kør musen hen over etiketterne på grafen for mere uddybbende kommentarer.

Om denne graf

Denne graf viser vores primære kuldioxidemissioner som følge af brugen af gas og elektricitet, brændstof til firmabiler og flyrejser til personale. Den omfatter ikke kulstofemissioner forbundet med eksterne leverandører og serviceudbydere.

Vi er gået over til "grønne energitakster" som en måde at sikre, at mere af vores energi kommer fra fornybare energikilder. Men vi kan på nuværende tidspunkt ikke købe elektricitet, der garanteres som værende 100% fornybar uden lejlighedsvis at "fylde op" fra konventionelle kilder. Vi aflægger derfor to statistikker; den blå linje viser, hvad vores CO2 emissioner ville være, hvis vi ikke brugte en grøn elektricitetstakst; den grønne linje viser vores CO2 emissioner inkl. en fratrækning for brugen af grønne energitakster, men med det forbehold, at det muligvis ikke er helt nøjagtigt.

I forbindelse med modregningen af kulstof med the World Land Trust bruger vi de højere tal, der vises på den blå linje. Dette sikrer, at vi kompenserer for vores emissioner ved at vi bidrager mere end tilstrækkelig til genplantning og beskyttelse af regnskov.

Metodeoversigt

Miljøledelsesteamet indsamler data om forbruget af gas, elektricitet, benzin, diesel og flyrejser fra hele virksomheden. De bruger dernæst standard omregningsfaktorerne fra det britiske ministerium for miljø, fødevarer og landbrug (DEFRA), til at konvertere disse forskellige energikilder til en CO2 ækvivalent. Omregningsfaktorerne, som vi anvender, finder du på DEFRA websiden.

Disse tal omfatter de primære CO2 emissioner, der er forbundet med driften af vores egne aktiviteter. Det er vigtigt at erkende, at der er yderligere emissioner i forbindelse med leverandører og serviceudbydere, som ikke kan indgå i vores egen rapportering. For eksempel genereres en del af vores fragtudbyders CO2 emissioner som et resultat af aktiviteter, der udføres for Nikwax, men hvor data om deres præcise andel er ikke er tilgængelige.

Hvis du har eventuelle spørgsmål om metoden, der blev brugt til at producere denne graf, bedes du kontakte Nikwax Environmental Management teamet.

Om denne graf

Denne graf viser, hvor meget gas og elektricitet, vi bruger til kontorer og produktion ved vores britiske anlæg, der står i forhold til den mængde af produkter, som vi fremstiller. Den blå linje er det månedlige tal, som varierer meget alt efter årstiderne. Den grønne linje er et tolv måneders glidende gennemsnit, som giver os en bedre indikation af den overordnede tendens. Vi stræber efter en nedadgående tendens, hvilket indikerer, at vi med tiden bliver mere effektive.

Vi bruger denne benchmark statistik i stedet for det samlede forbrug, fordi det giver os mulighed for at bedømme effektiviteten af energianvendelsen uafhængigt af virksomhedens vækst. Det samlede forbrug er ikke særligt nyttigt for effektiviteten, da det stiger og falder alt efter, hvor meget vi sælger. Det vi ønsker at sikre er, at vi bruger energien så effektivt som muligt, uanset salget.

Statistikken er imidlertid ikke perfekt, og ændringer kan med tiden være forårsaget af andre faktorer end effektivitet. Hvis vi for eksempel skulle outsource vores flaskepåfyldningsproces, ville energien, der bruges til at køre denne linje, ikke længere registreres internt, og det ville få den samlede proces til at se mere effektiv ud. Når der er væsentlige ændringer i grafen, vil vi bestræbe os på at indsætte en kommentar, der forklarer de mulige årsager, herunder om der er sket en ændring i outsourcing.

Vores samlede forbrug af energi, herunder transport, bruges til at beregne vores kuldioxidemissioner, som vi derefter modregner ved finansieringen af genplantning via World Land Trust'en. Disse data vises på en separat graf.

Metodeoversigt

Hver måned foretages der aflæsninger fra alle vandmålere på vores britiske anlæg. Energiforbruget vist her dækker fremstilling, bygningsopvarmning, strømforsyning af computere, belysning mv. På skrivetidspunktet viser statistikken ikke energiforbruget på vores kontorer i USA eller Polen, men dette forventes at være beskedent, deres lille størrelse taget i betragtning. Nogle af bygningerne i denne måling deles også af vores søsterselskab Páramo. Alle bygninger, der udelukkende benyttes af Páramos personale, er ikke medregnet.

Vores produktionsteams giver os en månedlig rapport over antallet af liter færdigt produkt, der er produceret. Dette omfatter alle produktlinjer. Vi dividerer dernæst det månedlige tal for energiforbruget med det antal liter, der er produceret, for at generere de ovenfor viste datapunkter.

Hvis du har eventuelle spørgsmål om metoden, der blev brugt til at producere denne graf, bedes du kontakte Nikwax Environmental Management teamet.

Om denne graf

Denne graf viser, hvor meget vand vi bruger på vores britiske anlæg i forhold til den produktmængde, som vi producerer. Den blå linje er det månedlige tal, som varierer meget alt efter årstiderne. Den røde linje er et tolv måneders glidende gennemsnit, som giver os en bedre indikation af den overordnede tendens. Vi stræber efter en nedadgående tendens, hvilket indikerer, at vi bliver mere effektive med tiden.

Vi bruger denne benchmark statistik i stedet for det samlede forbrug, fordi det giver os mulighed for at bedømme effektiviteten af vandanvendelsen uafhængigt af virksomhedens vækst. Det samlede forbrug er ikke særligt nyttigt for effektiviteten, da det stiger og falder alt efter, hvor meget vi sælger. Det vi ønsker at sikre er, at vi bruger energien så effektivt som muligt, uanset salget.

Statistikken er imidlertid ikke perfekt, og ændringer kan med tiden være forårsaget af andre faktorer end effektivitet. Hvis vi for eksempel skulle outsource vores flaskepåfyldningsproces, ville vandet, der bruges til at skylle denne linje, ikke længere blive registreret internt, og det ville få den samlede proces til at forekomme mere effektiv. Når der er væsentlige ændringer i grafen, vil vi bestræbe os på at indsætte en kommentar, der forklarer de mulige årsager, herunder om der er sket en ændring i outsourcing.

Metodeoversigt

Hver måned foretages der aflæsninger fra alle vandmålere på vores britiske anlæg. Vandforbruget angivet her stammer fra produktion, flaskepåfyldning, toiletter og drikkevand etc. På skrivetidspunktet viser statistikken ikke vandforbruget på vores kontorer i USA eller Polen, men dette forventes at være beskedent, deres lille størrelse taget i betragtning. Nogle af bygningerne i denne måling deles også af vores søsterselskab Páramo. Alle bygninger, der udelukkende benyttes af Páramos personale, er ikke medregnet.

Vores produktionsteams giver os en månedlig rapport over antallet af liter færdigt produkt, der er produceret. Dette omfatter alle produktlinjer. Vi dividerer det månedlige tal for vandforbruget med det færdigproducerede antal liter for at generere de ovenfor viste datapunkter.

Hvis du har eventuelle spørgsmål om metoden, der blev brugt til at producere denne graf, bedes du kontakte Nikwax Environmental Management teamet.

Om denne graf

This graph shows the percentage of waste from our UK sites which we are sending to landfill, against the percentage of waste sent for recycling. When we refer to waste, we mean any solid material that leaves our site which is not product, packaging or marketing material.
Over the years, we have been steadily increasing the number of recycling streams to include cardboard, soft and hard plastics, paper, glass, metals, batteries and light bulbs, amongst others.

We had originally set ourselves a goal that by the end of 2017 we would be recycling 100% of our site waste and sending none of this to landfill. This was an ambitious target and, although we have made significant progress, we are not there yet. However, our commitment to send zero waste to landfill remains so we are extending this target to 2020 and are investigating a number of other options to ensure we achieve it.

Metodeoversigt

The Environmental Management team gather waste data from across the company. Each site has a number of different bins which are emptied at various frequencies. Bin weights are measured wherever possible, however in some cases we have to use our waste companies’ estimated weights, based on bin size.

Once all weights have been totalled we then look at the combined recycled weight and the combined landfill weight, and calculate the percentages of these against the total waste produced. This statistic is calculated annually at the end of our financial year.