Měření je podstatnou součástí přístupu společnosti Nikwax k ochraně životního prostředí. Bez měření bychom nevěděli, zda naše zásady fungují.
 

Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Ekologické indikátory

Zaměření na neustálé zlepšování

Environmental Indicators

Měření vlastní ekologické stopy je významným prvním krokem, pokud se snažíte svou stopu snížit. Bez měření není možné zjistit, zda naše zásady fungují, a tedy zda je dobré pokračovat, nebo zda je třeba zkusit něco jiného. Společnost Nikwax nyní má k dispozici data za několik let, která ukazují zlepšení v některých oblastech, ale jen nepatrné změny v jiných oblastech. Zveřejňujeme tyto údaje na internetu a jsme otevřeni veřejnému dohledu a kritice. Doufáme při tom, že tato transparentnost povede k tomu, že se všichni v naší firmě budou soustředěně zamýšlet nad dalšími možnostmi inovací v našich strategiích, jejichž cílem je snížení dopadu na životní prostředí.

Tyto statistiky ukazují, jak se naše úspěšnost vyvíjí v čase. Nelze je však bez dalších přepočtů srovnávat se statistikami jiných společností, pokud není jisté, že používají stejnou metodologii. Je také třeba zvážit možné rozdíly mezi provozními podmínkami různých společností. Pokud jde například o energii, můžeme měřit pouze naši vlastní spotřebu a nikoliv spotřebu našich dodavatelů či poskytovatelů služeb. Jiné společnosti mohou outsourcovat energeticky náročné procesy, jako je výroba, plnění či tisk.

Když myší najedete na popisky v grafu, zobrazí se vám podrobnější komentáře.

Informace o tomto grafu

Na tomto grafu jsou vidět naše primární emise oxidu uhličitého způsobené používáním plynu a elektrické energie, paliva pro firemní automobily a letecké přepravy zaměstnanců. Graf nezahrnuje emise oxidu uhličitého spojené s činností našich externích dodavatelů a poskytovatelů služeb.

Postupným přechodem na „zelené tarify energie“ se snažíme o to, aby stále více námi spotřebovávané elektrické energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. V současné době však nemáme možnost nakupovat elektřinu, která je zaručeně ze 100 % vyrobena z obnovitelných zdrojů bez jakéhokoliv doplnění konvenčními zdroji. V důsledku toho zveřejňujeme dvě statistiky: Modrá křivka znázorňuje, jak by emise CO2 vypadaly, kdybychom nepoužívaly zelený tarif energie, a zelená křivka znázorňuje emise CO2 po zohlednění používání zelených tarifů elektrické energie, nicméně s tou výhradou, že tyto hodnoty nemusejí být zcela přesné.

Pro účely kompenzování oxidu uhličitého prostřednictvím organizace World Land Trust používáme vyšší čísla znázorněná modrou křivkou. Je tak zajištěno, že financujeme více než dost obnovy a ochrany deštných pralesů, abychom vykompenzovali své emise.

Přehled metodologie

Tým Environmentální management shromažďuje z celé naší společnosti údaje o spotřebě plynu, elektrické energie, benzínu a nafty a o cestování letadly. Za použití standardních převodových poměrů stanovených britským Ministerstvem životního prostředí, potravin a zemědělství (DEFRA) se pak tyto různé zdroje energie přepočítají na ekvivalent CO2. Používané převodové poměry jsou k dispozici na webu DEFRA.

Tyto hodnoty zahrnují primární emise CO2 související s naším vlastním provozem. Je důležité poznamenat, že další emise produkují naši externí dodavatelé a poskytovatelé služeb, které nemůžeme do našich vlastních reportů zahrnout. Například část emisí CO2 vyprodukovaných naším poskytovatelem kurýrních služeb vzniká v důsledku činností prováděných pro společnost Nikwax, ale nejsou k dispozici přesná data o tom, jak velká tato část je.

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně metodologie použité při sestavování tohoto grafu, obraťte se prosím na tým Environmentální management společnosti Nikwax.

Informace o tomto grafu

Na tomto grafu je vidět, kolik plynu a elektrické energie spotřebováváme pro naše administrativní a výrobní budovy ve Spojeném království v poměru k vyrobeným produktům. Modrá křivka představuje měsíční hodnoty, které v průběhu roku výrazně kolísají podle ročních období. Zelená křivka je pohyblivý průměr za dvanáct měsíců, který nám poskytuje lepší indikátor celkového trendu. Snažíme se dosáhnout klesajícího trendu, který by byl známkou toho, že jsme v průběhu času stále efektivnější.

Tuto váženou statistiku používáme namísto celkové spotřeby, protože nám umožňuje posoudit efektivitu spotřeby energie bez ohledu na růst společnosti. Celková spotřeba není pro posouzení efektivity příliš užitečná, neboť roste a klesá podle toho, jaké máme tržby. To, na čem nám záleží, je co nejefektivnější využívání energie, ať už máme tržby jakékoliv.

Statistika však není dokonalá a průběžné změny mohou být způsobeny i jinými faktory než efektivitou. Pokud bychom například outsourcovali plnění láhví, energie využívaná k provozu této výrobní linky by interně již nebyla zaznamenávána, a celý proces by tak vypadal efektivnější. Kdykoliv se v grafu vyskytnou výrazné změny, snažíme se přidat komentář vysvětlující možné důvody včetně toho, zda došlo ke změně v outsourcingu.

Naše celková spotřeba energie, včetně dopravy, sloučí k výpočtu našich emisí oxidu uhličitého, které pak kompenzujeme finanční podporou programů organizace World Land Trust na opětovné vysazování lesů. Tato data jsou uvedena v samostatném grafu.

Přehled metodologie

Na všech našich britských pracovištích každý měsíc provádíme odečty elektrické energie a plynu. Zde uvedená spotřeba energie vyplývá z výroby, vytápění budov, napájení počítačů, osvětlení atd. Statistika zatím neudává spotřebu energie na našich pobočkách v USA a Polsku, ale dá se předpokládat, že bude vzhledem k nepatrné velikosti těchto poboček zanedbatelná. Některé z budov zahrnutých v tomto měření rovněž sdílí naše sesterská společnost Páramo. Veškeré budovy, které využívají pouze zaměstnanci společnosti Páramo, byly z měření vyloučeny.

Naše výrobní týmy nám každý měsíc poskytují reporty o počtu vyrobených litrů konečných produktů. Do těchto hodnot jsou zahrnuty všechny výrobní linky. Poté měsíční hodnotu spotřebované elektrické energie vydělíme počtem vyrobených litrů, a získáme tak výše uvedená data.

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně metodologie použité při sestavování tohoto grafu, obraťte se prosím na tým Environmentální management společnosti Nikwax.

Informace o tomto grafu

Na tomto grafu je vidět, kolik vody spotřebováváme na našich britských pobočkách v poměru k vyrobeným produktům. Modrá křivka představuje měsíční hodnoty, které v průběhu roku výrazně kolísají podle ročních období. Červená křivka je pohyblivý průměr za dvanáct měsíců, který nám poskytuje lepší indikátor celkového trendu. Snažíme se dosáhnout klesajícího trendu, který by byl známkou toho, že jsme v průběhu času stále efektivnější.

Tuto váženou statistiku používáme namísto celkové spotřeby, protože nám umožňuje posoudit efektivitu spotřeby vody bez ohledu na růst společnosti. Celková spotřeba není pro posouzení efektivity příliš užitečná, neboť roste a klesá podle toho, jaké máme tržby. To, na čem nám záleží, je co nejefektivnější využívání vody, ať už máme tržby jakékoliv.

Statistika však není dokonalá a průběžné změny mohou být způsobeny i jinými faktory než efektivitou. Pokud bychom například outsourcovali plnění, voda využívaná k vyplachování této výrobní linky by interně již nebyla zaznamenávána, a celý proces by tak vypadal efektivnější. Kdykoliv se v grafu vyskytnou výrazné změny, snažíme se přidat komentář vysvětlující možné důvody včetně toho, zda došlo ke změně v outsourcingu.

Přehled metodologie

Na všech našich britských pracovištích každý měsíc provádíme odečty vody. Zde uvedená spotřeba vody vyplývá z výroby, plnění láhví, používání toalet a pitné vody apod. Statistika zatím nezahrnuje spotřebu vody na našich pobočkách v USA a Polsku, ale dá se předpokládat, že bude vzhledem k nepatrné velikosti těchto poboček zanedbatelná. Některé z budov zahrnutých v tomto měření rovněž sdílí naše sesterská společnost Páramo. Veškeré budovy, které využívají pouze zaměstnanci společnosti Páramo, byly z měření vyloučeny.

Naše výrobní týmy nám každý měsíc poskytují reporty o počtu vyrobených litrů konečných produktů. Do těchto hodnot jsou zahrnuty všechny výrobní linky. Poté měsíční hodnotu spotřebované vody vydělíme počtem vyrobených litrů, a získáme tak výše uvedená data.

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně metodologie použité při sestavování tohoto grafu, obraťte se prosím na tým Environmentální management společnosti Nikwax.

Informace o tomto grafu

This graph shows the percentage of waste from our UK sites which we are sending to landfill, against the percentage of waste sent for recycling. When we refer to waste, we mean any solid material that leaves our site which is not product, packaging or marketing material.
Over the years, we have been steadily increasing the number of recycling streams to include cardboard, soft and hard plastics, paper, glass, metals, batteries and light bulbs, amongst others.

We had originally set ourselves a goal that by the end of 2017 we would be recycling 100% of our site waste and sending none of this to landfill. This was an ambitious target and, although we have made significant progress, we are not there yet. However, our commitment to send zero waste to landfill remains so we are extending this target to 2020 and are investigating a number of other options to ensure we achieve it.

Přehled metodologie

The Environmental Management team gather waste data from across the company. Each site has a number of different bins which are emptied at various frequencies. Bin weights are measured wherever possible, however in some cases we have to use our waste companies’ estimated weights, based on bin size.

Once all weights have been totalled we then look at the combined recycled weight and the combined landfill weight, and calculate the percentages of these against the total waste produced. This statistic is calculated annually at the end of our financial year.