Svetový lídr v bezpecné, vysoce výkonné impregnaci, cištení a úprave outdoorového vybavení

 

Jak funguje Nikwax

úvod
Zelená pro èištìní, fialová pro impregnaci
Jednoduchý test pro pøezkoušení vodoodolnosti
Ošetøení odìvù
Ošetøení obuvi
Ošetøení na vybavení

Ošetøení obuvi

Obuv je vyrábìna z kùže, aby bylo chodidlo podpoøeno a chránìno. Mimo to je kùže pøirozenì prodyšná a vodoodpudivá.