Světový lídr v bezpečné, vysoce výkonné impregnaci, čištění a úpravě outdoorového vybavení

 

Nikwax vyrábí vysoce funkèní èistící a impregnaèní prostøedky. Nikwax prodlužuje životnost a zlepšuje technickou funkènost odìvù, obuvi a vybavení. Jedno jestli jste v práci nebo trávíte svùj volný èas, Nikwax zajistí, že za deštivého poèasí zùstanete v suchu. 

Nikwax výrobky jsou JEDNODUCHÉ pro použití. Výrobky se dostanou pøesnì tam kam patøí; žádné plýtvání, což znamená finanèní úsporu. Výrobky Nikwax mohou být použity v automatické praèce, pøi ruèním praní nebo ve spreji.

Nikwax výrobky jsou BEZPE